Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Silnici mezi Jitkovem a Ždírcem nad Doubravou čeká letos oprava

/
/
/
758 ZobrazeníV letošní rok projde opravou 7,5 kilometrů dlouhý úsek silnice I/34 mezi Jitkovem a Ždírcem nad Doubravou na Havlíčkobrodsku. Opravovat se bude část mezi propustkem na Jitkovském potoce a okružní křižovatkou silnic I/34 a II/345 ve Ždírci nad Doubravou včetně tedy průtahů Novým Ranskem a části Ždírce.

Diagnostika vozovky v úseku staničení kilometru 134,080 – 141,577 ukázala, že údržba provedená v minulosti položením emulzního mikrokoberce vykazuje v současné době už značené opotřebení v podobě koroze, odlupování a vývoje výtluků. V úseku dochází i k vývoji různého typu trhlin. Lokálně dochází k olamování okrajů vozovky a jsou v ní vyjeté mírné koleje. Diagnóza zjistila také nehomogenní skladbu vozovky. Oprava tak reaguje na stav komunikace a jejím cílem je zkvalitnění povrchu vozovky a prodloužení její životnosti.

Mimo výměny konstrukčních vrstev vozovky a případných nutných sanací konstrukce vozovky dojde k pročištění silničních příkopů a zanesených propustků. Součástí bude také jejich sanace, doplnění šikmých čel a dláždění příkopů na obou jejich předpolích. Opravena bude nezpevněná krajnice a dojde k doplnění svodidel podle platných technických předpisů a norem. Na třech mostech na silnici I/34 bude proveden pouze nový ochranný nátěr zábradlí. V opravovaném úseku dojde k vyznačení nového vodorovného dopravního značení a osazení nového svislého dopravního značení.

Kvůli nedostatečné šířky stávající silnice I/34, která neumožňuje provádění prací po polovinách, se plánuje její úplná uzavírka v dotčeném úseku. Předpokládá se převedení provozu na objízdnou trasu pro osobní vozidla do 3,5 tun, nákladní vozidla nad 3,5 tun a těžká nákladní vozidla nad 12 tun.
Doba pro uvedení opraveného úseku do provozu v režimu předčasného užívání stavby je podle investora maximálně 20 týdnů.

V současné době běží správní řízení za účelem vydání stavebního povolení a probíhá veřejné výběrové řízení na zhotovitele stavby s aktuálním termínem podání nabídek 15. března. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky podle zadávací dokumentace činí 126,97 milionu korun bez DPH. Zahájení stavby je v plánu v průběhu druhého čtvrtletí letošního roku.

  • Facebook
  • Twitter