Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Silnice I/37 mezi Ostrovem nad Oslavou a Křižanovem získá nový povrch a odvodnění

/
/
/
673 ZobrazeníŘeditelství silnic a dálnic ČR vybralo zhotovitele opravy povrchu a odvodnění silnice I/37 mezi Ostrovem nad Oslavou a Křižanovem, v rámci které se opraví 10,6 kilometru. Veřejného výběrového řízení na zhotovitele stavby v předpokládané hodnotě 95,9 milionu korun bez DPH se zúčastnilo devět uchazečů.

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložila společnost M-Silnice, a. s., která dílo zhotoví za 81,2 milionu korun bez DPH (85 % předpokládané ceny) a do provozu uvede za 19 týdnů od převzetí staveniště. Stavba má pravomocné stavební rozhodnutí, a tak nic nebrání zahájení prací. To je v plánu na 1. června letošního roku.

Provedený diagnostický průzkum prokázal už nevyhovující stav povrchu vozovky, který je hodnocen v jednotlivých úsecích stupni 4 (nevyhovující) a 5 (havarijní). Vyskytly se četné poruchy různého charakteru, jako jsou hloubková koroze, ztráta asfaltového tmelu, trhliny všech typů, výtluky, plošné deformace vozovky atd., atd. V celé délce mezi Ostrovem nad Oslavou a Křižanovem dojde k vynechání dvou úseků (opravený úsek Lastovičky-Rousměrov a obchvat Skelného nad Oslavou), čímž bude stavebně rozdělen na tři části.
V rámci opravy povrchu bude třeba v různé tloušťce odfrézovat stávající asfaltové souvrství, provést kontrolu po odfrézování a určit lokální poruchy. Na základě těchto zjištění provést případné lokální sanace s odstraněním části podkladní vrstvy a její reprofilací a zhutněním. Opraví se případné trhliny, které budou po odfrézování viditelné na povrchu a po aplikování spojovací asfaltové emulze se zahájí pokládka nové ložní a obrusné vrstvy. Dojde k vyčištění, dosypání a zpevnění krajnic a případným úpravám svahů zemního tělesa. Bude provedena výměna stávající svodidel a jejich doplnění, aby zádržný systém odpovídal současným normám.


Pokud jde o odvodnění komunikace, je dešťová voda ze zpevněných ploch silnice svedena příčným sklonem k okraji vozovky a dále do silničních příkopů nebo v obci do stávajících uličních v pustí. V Ostrově nad Oslavou dojde k vybudování nových uličních vpustí a položeny budou nové odvodňovací žlaby. V celé délce opravovaného úseku pak budou vyčištěny téměř čtyři desítky podélných i příčných propustků. V závislosti na jejich stavu budou sanovány, opraveny a případně upraveny na propustky se šikmými čely.


V červnu budou práce probíhat po polovinách při zachováním průjezdu jednom jízdním pruhem a kyvadlově řízenou dopravou. V tomto režimu se bude souběžně opravovat silnice na průtahu Ostrovem nad Oslavou a mezi Skleným nad Oslavou a Jívovím. Od července do konce října bude doprava převedena na značené objízdné trasy a tranzitní doprava na dálnici D1. Do konce srpna tak souběžně využijeme uzavírky silnice I/37 pro tranzitní dopravu kvůli postupu prací na obchvatu Osové Bítýšky.

  • Facebook
  • Twitter