Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Inženýrské studium je poprvé možné vystudovat i na jediné vysoké na Vysočině

/
/
/
749 ZobrazeníVysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) otevírá od letošního podzimu nový navazující magisterský studijní program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi. Díky tomuto ryze praktickému, profesně orientovanému programu je možné poprvé získat inženýrský titul přímo na Vysočině, a to v prezenční i kombinované formě studia. Přihlášky do prvního kola přijímacího řízení mohou zájemci o studium podávat elektronicky do 22. června.

Výuka nového programu reaguje na nejnovější trendy v oblasti průmyslové automatizace a robotizace, a jeho absolventi tak naleznou okamžité uplatnění v rámci Kraje Vysočina i kdekoliv jinde v ČR nebo v zahraničí. „Pro naše bakaláře je zajisté skvělá zpráva, že mohou pokračovat ve studiu v Jihlavě, díky čemuž nebude docházet k odlivu mozků do jiných krajů,“ uvádí Zdeněk Horák, vedoucí Katedry technických studií VŠPJ a zároveň garant nového navazujícího magisterského programu. „Nejen čerství bakaláři, ale i ti, kdo v oboru působí už déle, mají nyní jedinečnou příležitost si zvýšit kvalifikaci a zajistit si tak lepší pozici na trhu práce,“ doplňuje Horák.

Stejně jako veškeré bakalářské programy, které VŠPJ nabízí v oblasti techniky, ekonomie a zdravotnictví, i nový magisterský navazující program vyniká svým zaměřením na praktické dovednosti. „Studenti absolvují v průběhu studia praxi v rozsahu 12 týdnů a odborníci z praxe se budou ve velké míře podílet také na výuce a vedení diplomových prací. Studenti navíc budou mít jedinečnou možnost využívat po celou dobu studia špičkovou kyber-fyzikální továrnu CP Factory, která simuluje výrobní procesy Průmyslu 4.0,“ říká Horák.

Pro akademický rok 2021/2022 plánuje VŠPJ přijmout do nového programu 25 studentů v prezenční a 30 studentů v kombinované formě studia. Přihlášky do prvního kola přijímacího řízení, jehož součástí je písemný test a ústní pohovor, je možné podávat elektronicky do 22. června. Ke studiu se bude možné přihlásit i během července a srpna v doplňkových kolech, pokud nebude kapacita programu již zaplněna. Bližší informace se zájemci o studium dozví na www.vspj.cz/eprihlaska nebo v epizodě podcastu Polytechnicast s garantem programu Zdeňkem Horákem, která vyjde ve středu 26. května.

  • Facebook
  • Twitter