Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Silnice Havlíčkův Brod – Jihlava v pondělí možná s dalšími kolonami

/
/
/
731 ZobrazeníV pondělí 17. května zahájí Ředitelství silnic a dálnic ČR v závislosti na počasí opravu kanalizace odvodnění silnice I/38. Pracovat se bude v krajnici silničního tělesa při výjezdu z Havlíčkova Brodu směrem na Jihlavu. Jedná se o navazující úsek od současné provizorní komunikace v místě výstavby okružní křižovatky jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu v délce přibližně dvou set metrů.

Účelem stavby je výměna stávající kanalizace zajišťující odvodnění silnice I/38 z důvodu jejího nevyhovujícího technického stavu, který prokázal předchozí kamerový průzkum. Stoku je třeba připravit v návaznosti na její napojení na odvodňovací systém budovaného obchvatu, včetně vybudování zcela nových třicet metrů a nových revizních šachet u budované okružní křižovatky. Zároveň budou odpojeny veškeré stávající přípojky, které neslouží k odvodnění komunikace. Rekonstruovaná stoka bude sloužit pouze pro odvod dešťových vod z poloviny silnice I/38 v délce 270 metrů. Druhá polovina odtéká do pravostranného příkopu silnice I/38. Ostatní přípojky budou odpojeny a přepojeny na nově projektovanou stoku. Stávající vtokový objekt bude demontován a nahrazen novou horskou vpustí. Dojde také k výměně dvou stávajících uličních vpustí. Práce provede společnost M-Silnice, a. s., která předložila nejvýhodnější ekonomickou nabídku a dílo se zavázala zhotovit za 1 342 300 Kč bez DPH.

Práce na kanalizaci odvodnění sebou přinesou další dopravní omezení. V inkriminovaném úseku se bude jezdit pouze jedním jízdním pruhem a provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením s dynamickým řízením provozu. Lze zde očekávat, zejména v ranní a odpolední špičce, zdržení a tvorbu kolon.

Úvodní ilustrační foto: archiv Vysočina-news.cz

  • Facebook
  • Twitter