Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Severovýchodní část obchvatu Havlíčkova Brodu získá novou protihlukovou stěnu

/
/
/
633 ZobrazeníOd konce září probíhá v Havlíčkově Brodě výstavba protihlukových opatření v celé délce severovýchodního obchvatu města na silnici I/34, jejichž řešení vychází z výsledků zpracované akustické studie.

V rámci opatření dojde k rekonstrukci stávajících protihlukových stěn (PHS) jejich prodloužením, zvýšení jejich výšky nad okolní terén a výměnou panelů. Tomu u některých z nich předchází demolice stěn stávajících, jak je tomu například nyní u PHS v úseku podél městské části Vršovice. Tady byla původní stěna kompletně odstraněna a probíhá vrtání pilot pro sloupky stěny nové. To umožní její zvýšení z původních tří metrů na pět v celé délce sto metrů. Stěna bude také nově odvodněna žlabem, který svede vodu do nových uličních vpustí vyústěných pod stěnou do svahu za ní. V tomto místě je třeba počítat s dopravním omezením do jednoho jízdního pruhu.

O několik desítek metrů dále probíhají souběžně práce na výstavbě zcela nové protihlukové stěny, tentokrát podél jízdního pruhu vozovky ve směru k Žižkově ulici. Nová stěna skládající se ze dvou částí bude mít celkovou délku 348 metrů a proměnnou výšku dva a půl a tři metry nad okolním terénem. V současné době probíhají ve svahu ve stoupání (276 metrů) terénní práce směřující k jeho úpravě nutné pro umístění PHS. U druhé kratší 76 metrů dlouhé části jsou vyvrtané piloty. Zeď je tady navržena v návaznosti na stávající betonový plot a řadové garáže na druhém konci PHS.

Práce na severovýchodním obchvatu budou probíhat i v průběhu zimního období, dokud to klimatické podmínky ve vztahu k realizovaným technologiím umožní.

Děkuji a přeji hezké odpoledne!

  • Facebook
  • Twitter