Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Severovýchodní část obchvatu Brodu dostane protihlukovou stěnu

/
/
/
555 ZobrazeníŘeditelství silnic a dálnic ČR vybralo zhotovitele na výstavbu protihlukové stěny u severovýchodní části obchvatu Havlíčkova Brodu na silnici I/34. Ze dvou uchazečů o zakázku vybralo společnost Skanska, a. s., která ji bude realizovat 58,49 milionu korun bez DPH.

Smluvní doba pro uvedení do provozu byla stanovena na 18 týdnů. V celém 2,7 kilometrů dlouhém úseku obchvatu mezi Masarykovou a Žižkovou ulicí vyrostou na pěti úsecích protihlukové stěny oproti původně plánovaný sedmi. Protihluková stěna v šestém úseku nevyroste po domluvě s městem a majitelem dotčených pozemků a ve druhém úseku se neuskuteční kvůli plánované výstavbě řadových garáží.
Úprava protihlukových stěn vychází z měření hluku z dopravy a z výsledků zpracované akustické studie, která řeší stavební úpravu tak, aby zajistilo dodržení hygienických limitů hluku v denní i v noční době ve výhledu dalších dvou desítek let. V některých úsecích dojde k demolici stávajících stěn, v sedmém úseku také k demolici cihlového plotu. V dalších úsecích budou stěny prodlužovány a navyšována jejích výška a rovněž výstavba nové stěny ve třetím úseku, přičemž ve všech úsecích musí stěna splňovat kategorii vzduchové neprůzvučnosti B2 a kategorii zvukové pohltivosti A2.


Stavbu převezme zhotovitel v pondělí 26. září. Práce jsou plánované za provozu s lokálním omezením při krajnici a části pravého jízdního pruhu severovýchodní části obchvatu ve směru od Pražské po Masarykovu ulici.

  • Facebook
  • Twitter