Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Šance pro regionální autory a nakladatele z Vysočiny

/
/
/
638 ZobrazeníTaké v letošním roce bude soutěž O nejkrásnější knihu jednou z doprovodných akcí Podzimního knižního veletrhu, který se bude konat 5. a 6. října v Havlíčkově Brodě. Kraj Vysočina udělí letos po sedmé Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny, která je určena knihám, které jsou s Vysočinou spjaté obsahově a tematicky a není podmínkou, aby jejich nakladatelé či autoři měli sídlo v Kraji Vysočina. 

Cena je dotována částkou 60 000 Kč, polovinu získá autor a polovinu nakladatel. Pokud tedy regionální autoři či nakladatelé už od září 2017 vydali, popř. mají v plánu
do 5. září 2018 vydat knihu tematicky se vážící k Vysočině, nabízí se jim možnost tuto knihu do soutěže přihlásit. Jejich knihy mohou být oceněny dokonce hned dvakrát – cenou Kraje Vysočina a také cenou čtenářů knihovny a posluchačů Českého rozhlasu Vysočiny. Český rozhlas Vysočina věnuje výherci propagaci ve vysílání formou rozhovoru, hlasující budou odměněni vstupenkami na veletrh. Prostřednictvím soutěže tedy mají velkou příležitost propagovat své nakladatelství. Informace o přihlášených knihách totiž budou vyvěšeny na webových stránkách Krajské knihovny Vysočiny, bude o nich informováno ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina a čtenáři či posluchači budou moci svým hlasováním vybrat tu, která je nejvíc zaujme.

Tak jako v předchozích letech, bude Město Havlíčkův Brod udělovat cenu za nejkrásnější knihu veletrhu, do této kategorie budou zahrnuty jak knihy beletristické, tak populárně naučné a naučné (fiction i non-fiction) a Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s., udělí cenu za nejkrásnější dětskou knihu.
Knihy k ocenění bude vybírat porota, složená z pracovníků kulturních subjektů působících v Kraji Vysočina.

Zájemci o přihlášení do soutěže mohou knihy zasílat ve dvou exemplářích do 6. září 2018 na adresu: Krajská knihovna Vysočiny, Miroslava Dobrovolná, Havlíčkovo nám. 87, 580 01 Havlíčkův Brod, e-mail dobrovolna@kkvysociny.cz, tel. 569 400 494.
Ceny za nejkrásnější knihy 28. Podzimního knižního veletrhu budou vyhlášeny na slavnostním večeru v první den veletrhu v pátek 5. října ve 20.00 ve velkém sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě.

  • Facebook
  • Twitter