Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

S batohem na zádech vyjíždí zdravotní sestry Domácí hospicové péče za nemocnými

/
/
/
2931 ZobrazeníJsou v první linii, stejně jako lékaři, zdravotní sestry a další pracovníci zdravotnických zařízení. Zdravotní sestry, včetně dalších odborníků Domácí hospicové péče při Oblastní charitě Havlíčkův Brod, pečují i v těchto nelehkých časech o klienty na sklonku života a umožňují jim důstojně umírat v domácím prostředí v kruhu rodiny.

Denně vyjíždí do terénu, pomáhají nemocným a jejich blízkým. Jejich práce je náročná, potýkají se s nedostatkem personálu, přesto ji v brodské charitě dělají srdcem.

Pracovní den zdravotní sestry začíná ráno v kanceláři, kde obdrží pokyny ohledně klientů, zkontroluje svůj batoh se zdravotními pomůckami a vyráží do terénu. „Na rozdíl od zdravotníků v nemocnicích jsme neustále v terénu. Mění se prostředí, lidé i jejich osudy. Z tohoto pohledu je naše práce velmi rozmanitá,“ říká staniční sestra Domácí hospicové péče Veronika Plačková Nováková s tím, že pro mnohé sestry to znamená oproti práci ve zdravotnických zařízeních výhodu. Vzhledem k vážnému stavu klientů poskytují péči nemocným pouze všeobecné sestry, které za sebou mají již nějakou praxi. „Když jste u klienta, musíte se samostatně rozhodovat, jednat s rozmyslem a nezmatkovat. Čerstvého absolventa bych do terénu nepustila, ale pokud má za sebou člověk běžnou praxi z nemocnice, je to ideální výchozí pozice pro výkon této profese,“ vysvětluje Veronika Plačková Nováková. Zdravotní sestry této služby pečují například o centrální vstupy a hrudní drény klientů nebo jim ošetřují závažné rány. Často nejde jen o pomoc nemocným, ale také o podporu jejich blízkých. Pracovnice vzdělávají rodiny v péči o nemocné, učí je pracovat s pomůckami, jako je odsávačka nebo oxygenátor. Kromě zdravotní péče poskytuje multidisciplinární tým Domácí hospicové péče nemocným a jejich rodinám také sociální a duchovní pomoc. „Spolupracujeme s lékaři, sociálními pracovnicemi, pečovatelkami, psychoterapeutem a pastoračním asistentem. Pravidelně se scházíme a diskutujeme nad jednotlivými případy. Lidskost, empatie, vzájemná podpora a týmovost jsou hodnoty, na kterých stavíme,“ popisuje Veronika Plačková Nováková.

Přestože péče o umírající znamená pro zdravotní sestry značnou psychickou zátěž, svou práci mají rády a dělají ji naplno. „Tuto profesi jsme si vybraly, abychom těžce nemocným lidem pomáhaly. Bereme ji jako poslání a vidíme opravdový smysl v tom, co děláme. V žádném předchozím zaměstnání jsem tak intenzivně nepociťovala vděčnost lidí za poskytnutou péči a pomoc,“ svěřuje Veronika Plačková Nováková s tím, že by ráda ve svém týmu přivítala další zdravotníky se srdcem na správném místě, kteří jsou připraveni pomáhat potřebným s láskou a empatií.
Zájemci se mohou ozvat na telefonním čísle 731 883 010. I přes řadu výhod, jako je práce v terénu, neustálá změna prostředí nebo blízká spolupráce s rodinami nemocných, je zdravotních sester Domácí Hospicové péče nedostatek. V případě doplnění týmu dalšími pracovníky by se potřebné pomoci dostalo více lidem, než na které stačí současná kapacita služby.

  • Facebook
  • Twitter