Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Rodí se unikátní osivo pro louky Žďárských vrchů

/
/
/
658 ZobrazeníZemědělci mají možnost čerpat dotace na zatravnění svých pozemků druhově bohatou směsí osiva. Použití takové směsi zemědělcům předepisuje také Agentura ochrany přírody ČR. Potíž je ovšem v tom, že takové osivo není na trhu dostupné. Změnit tuto situaci se rozhodlo Sdružení Krajina z Počítek. Ve spolupráci se Správou CHKO Žďárské vrchy, Českým svazem ochránců přírody a společností Agrostis, zahájilo v minulém roce práci na vývoji druhově bohaté travní směsi pro louky Žďárských vrchů.

O travní směsi obohacené o byliny, které pocházejí ze zdejších luk, přemýšlí už několik let, ale teprve minulý rok se podařilo zahájit sběry semen pro tři varianty směsi Žďárské vrchy I. – mezofilní, suchá a vlhká louka. Vloni byla na zdrojových plochách sbírána semena 20 druhů rostlin. Ta byla využita většinou pro výsevy v takzvané matečnici, což je vlastně kus pole, které slouží k další produkci osiva. Menší část byla využita k namíchání směsi pro pokusný výsev. Vysévali na dvou lokalitách. U Nového Veselí směs pro mezofilní louku, na Kuklíku proběhl výsev všech tří typů směsi, v nedávno revitalizované nivě Chobotského potoka. Jak se nově vyklíčeným rostlinám na pokusných plochách daří sledují společně s botaniky ze Správy CHKO, která tyto výsevy také finančně podporovala.

Letos se do sběrů semen zapojilo 19 sběračů a sesbíráno je 32 druhů bylin a trav, z toho 12 nových druhů, které nebyly v roce 2020 sbírány. „Jedná se o kvetoucí byliny a méně rozšířené druhy trav, které by byly vhodné začlenit do směsí právě pro zvýšení pestrosti luk, např. hvozdík kropenatý, zvonky, kokrhel menší, chrpa luční, chrastavec rolní, trávy bika ladní či třeslice prostřední a mnoho dalších…,“vyjmenovává Tomáš Blažek ze Sdružení Krajina.

Podobnou cestou jako Sdružení krajina se v ČR vydalo více organizací. Nejdále jsou patrně v Bílých Karpatech, kde už regionálně původním osivem zatravňují desítky hektarů ročně. Hlavní hybatelkou je zde Ivana Jongepierová z ČSOP Bílé Karpaty, která stojí také u zrodu společného projektu, mířícího do programu LIFE, podporujícího záměry na ochranu přírody, krajiny, životního prostředí a klimatu v celé Evropské unie. V rámci projektu by měla být zkoumána i genetika druhů, pocházejících s různých regionů, aby bylo možné posoudit, zda a do jaké míry se vybrané druhy rostlin liší podle toho, z jakého regionu pocházejí. Zda projekt spatří světlo světa a podaří se mu uspět v evropské konkurenci ukáže až příští rok.

V tuto chvíli financuje Sdružení Krajina vývoj směsi částečně z vlastních peněz a z části s podporou Českého svazu ochránců přírody v rámci programu Ochrana biodiverzity. „Nadějně vypadají jednání o podpoře s Krajem Vysočina a Městem Žďár nad Sázavou. Ve Žďáře mají zájem využít novou směs při revitalizacích městské i příměstské krajiny, které vedení města realizuje nebo zamýšlí realizovat v budoucnu. Začínají se nám hlásit i realizační firmy, které se revitalizacím věnují. Kraj Vysočina plánuje směs využít při obnově přírodně cenných území, o které kraj pečuje. Od prvních pokusných výsevů ke stabilní produkci regionálního osiva nás ovšem čeká ještě dlouhý kus namáhavé cesty a zájemce o směs proto nejsme v tuhle chvíli schopni uspokojit. Držte nám palce aby se to podařilo změnit,“ dodává Tomáš Blažek.

  • Facebook
  • Twitter