Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

rn Výtěžek vánoční sbírky v Třebíči dostali handicapovanírn n

/
/
/
538 Zobrazenírn

„To je poprvé od založení spolku, takže vlastně za šesti let, kdy dostáváme výtěžek z nějaké sbírky,“ uvedla předsedkyně Hana Nejedlá.

Spolek funguje v Třebíči od roku 2012 a jeho hlavním posláním je pomoc handicapovaným lidem začlenit se mezi zdravé lidi. Spolek pořádá různé společenské akce, módní přehlídky, country bály a plesy a také se podílí na svatebním veletrhu. To, dary od sponzorů a obchůdek s vlastnoručně vyrobenou keramikou, jsou jediné příjmy třebíčského spolku.

rn n

  • Facebook
  • Twitter