Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

rn Příběhy odsouzených žen vyslechly na Pelhřimovsku tři stovky žákůrn n

/
/
/
458 Zobrazenírn

Ve středu 29. listopadu se v zasedacím sále územního odboru Policie České republiky v Pelhřimově sešlo přibližně tři sta školáků druhého stupně základních škol z Pelhřimova a Pacova, aby se setkali s ženami odsouzenými za spáchanou trestnou činnost k výkonu trestu odnětí svobody, který si odpykávají ve Věznici Světlá nad Sázavou. „Preventivní akce, které jsou zaměřeny zejména na mládež, jsou pro nás velmi důležité, proto je sami iniciujeme a na jejich organizaci se aktivně podílíme,“ uvedl Jaromír Štěpánek, vedoucí územního odboru Policie ČR Pelhřimov.

Poprvé se zde tento projekt uskutečnil před dvěma lety a stal se tak základním kamenem netradičního a unikátního druhu prevence. Setkání dětí s odsouzenými a vyslechnutí jejich osudů se pro ně stává výjimečným zážitkem, který v nich zanechá trvalejší stopu a zcela jistě se zamyslí nad okolnostmi, které vedly tyto odsouzené za brány věznice. Jednalo se o preventivní akci určenou pro žáky sedmých a osmých ročníků základních škol. Žáci měli možnost vyslechnout si životní příběhy odsouzených žen a poučit se tak z jejich chyb. 

Program připravily pro děti odsouzené ženy, které postupně vyprávěly své životní osudy, jež je dovedly až do výkonu trestu. Jednotlivé příběhy o jejich životních cestách prokládaly hudebními vstupy jejich kapely Katr-band, která vznikla právě za branami světelské věznice. Skládá se celkem ze sedmi členek, a to šesti odsouzených žen a jedné vychovatelky. Členky kapely zahrály i několik skladeb z vlastní tvorby.

Tři z odsouzených žen školákům přiblížily svoji životní cestu, která je následně dovedla až do vězeňského prostředí. U všech odsouzených žen byla tato cesta za brány věznice spojena zejména s užíváním drog. Všechny tři odsouzené žily spořádaným životem a měly spokojené dětství až do té doby, kdy poprvé sáhly po droze, konkrétně po marihuaně. Následoval přechod k tvrdším drogám, s jejichž užíváním se přidala zejména majetková trestná činnost a v případě dvou odsouzených žen i distribuce drog. „Droga vás ovlivní natolik, že si ani neuvědomujete, že pácháte trestnou činnost. Nepřemýšlíte nad tím“, přiblížila jedna z odsouzených žen dnešní pohled na svoji životní cestu spojenou s drogami.

„Součástí programu bylo také množství zajímavých informací o věznici. Školáci se mimo jiné dozvěděli, že věznice ve Světlé nad Sázavou je největší ženskou věznicí v České republice se všemi druhy ostrahy a v současné době je v ní umístěno 860 odsouzených žen. Dále, že se zde nachází oddělení pro mladistvé a mezi odsouzenými jsou i seniorky (trvale pracovně nezařaditelné odsouzené seniorky). Kolem sedmdesáti procent odsouzených žen, které vykonávají svůj trest ve světelské věznici, je v rámci výkonu trestu zaměstnaných. Některé z odsouzených navštěvují školské a vzdělávací středisko, které je ve věznici zřízeno. Dětem byl také názorně ukázán postup poutání a prohlídka odsouzené v případě, že věznici opouští z důvodu návštěvy lékaře nebo eskorty k soudu. 

Na závěr programu měly děti možnost pokládat odsouzeným ženám otázky, které je zajímají. Děti si odnesly intenzivní zážitek proložený moderní hudbou a spoustou zajímavých informací. Pro preventivní působení je, a to zejména u mládeže, vždy lepší možnost přímého konfrontování s realitou, než zprostředkované vyprávění něčích příběhů a životních cest,“ dodala policejní mluvčí Stanislava Miláčková.

rn n

  • Facebook
  • Twitter