Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Řidiči zaplatili na Vysočině v loňském roce na kaucích přes pět milionů korun

/
/
/
576 ZobrazeníPolicisté na Vysočině v loňském roce při 3 145 silničních kontrolách užitkových a nákladních vozidel zjistili celkem 929 různých pochybení řidičů a majitelů aut.

„Mezi nejčastější porušení patřily špatný technický stav vozidel, překračování denního limitu doby řízení nebo nedodržení zákonné doby pro odpočinek, překročení nejvyšší povolené hmotnosti převáženého nákladu, a také špatně upevněný náklad,“ popsala Dana Čírtková, tisková mluvčí krajských policistů na Vysočině.
Policisté uložili za porušení zákonů v silniční dopravě vloni celkem 241 kaucí v celkové částce 4 949 500 korun. Dalších třináct kaucí v celkové výši 126 800 korun uložili dopravní policisté za porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích. „Kauce byly uloženy především zahraničním řidičům osobních vozidel, kteří se dopustili přestupku v dopravě, který nebylo možné vyřešit uložením pokuty na místě v příkazním řízení a tito řidiči by se mohli vyhýbat projednání přestupku ve správnímu řízení,“ dodala Dana Čírtková.

„Kontroly zaměřené na dodržování všech právních předpisů ze strany řidičů užitkových a nákladních vozidel probíhají na Vysočině v rámci běžného výkonu služby policejních hlídek odboru služby dopravní policie téměř denně a budou se stejnou intenzitou pokračovat i v letošním roce,“ doplnil David Jirák, pověřený vedoucí odboru služby dopravní policie na Vysočině.

Kraj Vysočina zakoupil v loňském roce pro krajské policisty dva vozy speciálně vybavené pro kontrolu kamionů. Vozidla v celkové hodnotě přes 4,6 milionu korun byla policii poskytnuta darem.

Nová auta policistů na Vysočině, foto: archiv Policie ČR

Krajští policisté na Vysočině vloni také využívali zpevněnou a dostatečně rozsáhlou plochu pro kontrolu kamionové dopravy přímo v Pávovské ulici v Jihlavě. „Na nové kontrolní stanoviště si policisté stahují k provedení kontroly nákladní vozy nejen z dálnice D1, ale především ze silnic v okolí. Při kontrolním vážení může policista odklonit vozidlo z trasy jeho běžného provozu. Řidič je povinen uposlechnout výzvy policisty k zajížďce k místu, kde bude kontrolní vážení prováděno. Zajížďka na kontrolní místo nesmí být delší než 16 kilometrů, včetně cesty zpět na pozemní komunikaci. Při kontrolním vážení se sleduje dodržování několika limitů – kontrola největší povolené hmotnosti silničního vozidla, kontrola největší povolené hmotnosti na nápravu a na skupinu náprav silničního vozidla, další hmotnostní poměry vozidla a kontrola největších povolených rozměrů vozidla a jízdních souprav,“ uvedla tisková mluvčí.

„Výrazný nárůst kamionové dopravy, která využívá k tranzitu páteřní komunikace Vysočiny je v posledních letech patrný. S tím souvisí také riziko vyššího počtu dopravních nehod, které způsobí řidiči kamionů. Proto je jednou z našich dlouhodobých priorit kontrola kamionové dopravy. O tom, že se na chování řidičů nákladních vozidel intenzivně zaměřujeme, dlouhodobě svědčí dosažené výsledky, kdy celková částka uložených kaucí přesáhla loni pět milionů korun,“ doplnil David Jirák.

Krajští policisté se na kontroly kamionů zaměřují dlouhodobě. „Speciálně vyškolení policisté nejdříve zkontrolují, zda má řidič v pořádku doklady potřebné k řízení a provozu vozidla a doklady související s přepravovaným nákladem. Zjišťují, zda profesionální řidiči dodržují pravidla, která se běžných řidičů netýkají – tedy zda dodržují bezpečnostní přestávky a nepřekračují zákonem stanovenou dobu jízdy. Současně s tím probíhá vážení vozidla, kontroluje se jeho technický stav i správné uložení nákladu. Pokud chtějí policisté udělat důkladnou kontrolu, tak prohlídka jednoho kamionu trvá v průměru téměř jednu hodinu,“ přiblížila Dana Čírtková.

Drobných přestupků, ale i závažných porušení zákona, se dopouštějí čeští i zahraniční řidiči. „Řidiči zejména z třetích zemí často nedodržují zákonem stanovené bezpečnostní přestávky a falšují tachografy. Někteří používají různé vypínače, magnety a nejrůznější ovladače na tachografech. To znamená, že po neoprávněném zásahu tachograf nezaznamenává jízdu a přitom řidič s vozem jedou. Tato fatální porušení zákona policisté v případě digitálních tachografů odhalí většinou z výtisku karty řidiče. Mezi nejčastější porušení zákona ze strany řidičů kamionů patří nedodržování denní doby jízdy a nedodržování bezpečnostních přestávek. Policisté v rámci provedených kontrol zjišťují také další závažná porušení, a to manipulaci s tachografem pomocí magnetu nebo speciálně vyrobeného a nainstalovaného zařízení, které řidič ovládá dálkovým ovládáním a vypíná si tak tachograf v případě potřeby. Kontrolou záznamové karty tachografu policisté zjišťují i řadu velmi závažných porušení – řidič jede na cizí kartu jiného řidiče,“ uzavírá tisková mluvčí s tím, že pokud takové případy při kontrole policisté zjistí, zahajují úkony trestního řízení a řidič je podezřelý ze spáchání přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací.

Dalším velkým problémem je jízda s přetíženým kamionem. Poměrně často se jedná o nákladní vozidla určená pro převoz dřevní hmoty, ale také dalšího materiálu. Policisté v případech, kdy jde o závažná porušení právních předpisů, na místě rozhodují o uložení kauce ve výši 100 000 korun. Pokud řidič kauci nesloží, může mu policista zabavit doklady k vozidlu a k nákladu a zakázat mu pokračování v jízdě. Průběh a výsledek kontroly policisté zadokumentují a případ oznámí příslušnému správnímu úřadu, který může udělit sankci dopravci i řidiči. Ve správním řízení hrozí řidiči pokuta až do výše 10 000 korun a dopravci hrozí pokuta až 500 000 korun. Řidiči nákladního vozidla může také správní orgán uložit správní trest spočívající v zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení až na jeden rok. Méně závažné přestupky policisté na místě řeší uložením pokuty v příkazním řízení. V těchto případech může pokuta dosáhnout částky 2 000 korun.

  • Facebook
  • Twitter