Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Ředitelka žďárské Charity: Naši snahou je přinést do domovů radost z Kristova narození

/
/
/
836 ZobrazeníDevatenáctá Tříkrálová sbírka potrvá i letos do neděle 14. ledna, po celém Žďársku bude možné potkat zhruba 2 100 dobrovolníků. V terénu je rekordní počet tříkrálových kasiček, celkem 541.  Ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou Jana Zelená přiblížila detaily sbírky. 

Paní ředitelko, Tříkrálová sbírka je jednou z největších sbírkových kampaní v České republice. Proč myslíte, že se těší takovému zájmu a podpoře ze strany veřejnosti?
Domnívám se, že je to tím, že se podařilo perfektně skloubit příjemné s užitečným. Koledníci nejen čekají, že budou obdarováni, ale zároveň sami obdarovávají svým zpěvem, úsměvem, ochotou obětovat svůj volný čas pro dobrou věc. A poté získávají od dárců peněžní dary do tříkrálových kasiček pro Charitu ČR a mnohdy i něco dobrého na zub pro ně samotné. Spokojení pak bývají dárci, koledníčci a následně i ti, kterým finance pomohou řešit jejich tíživou situaci.

K čemu je však výtěžek sbírky potřebný, když Charita ČR získává jako každá nezisková organizace finance z různých dotací a grantových výzev?

Jana Zelená

Financování naší organizace je vícezdrojové. Donátoři mají stanovená pravidla, na co je možné dotaci použít. Bohužel se stává, že na některé potřebné záležitosti je financí málo. Výtěžek Tříkrálové sbírky používáme především tam, kde ostatní zdroje chybí, nebo jsou jen velmi omezené. Často využíváme finance na krytí investičních nákladů například na nákup služebních automobilů. Máme terénní služby, které by bez auta, kterým se dopraví náš pracovník přímo k pacientovi či uživateli, nemohly existovat. Také využíváme tříkrálových peněz ke zpřístupnění našich služeb lidem potřebným tím, že přispíváme například na svozy uživatelů do našich denních stacionářů. Dále výtěžek Tříkrálové sbírky pomáhá lidem ze sociálně slabých rodin, lidem bez domova překonat jejich akutní krizovou situaci tím, že jim poskytneme základní potraviny, oblečení, zajistíme nocleh apod. Rovněž finance využíváme k zachování stávajících služeb, které se ocitly v existenčních potížích a jsou v dané lokalitě i nadále potřebné. Pomáháme v menších projektech také v zahraničí, např. v Rumunsku či Moldavsku a v dalších domácích projektech.

Rozhodnout se o čerpání výtěžku a potřebnosti není jistě jednoduché. Jak taková jednání probíhají?
Vždy vycházíme z aktuálních potřeb, které sbíráme na konci roku předcházejícího další Tříkrálové sbírce. Ty rozpracujeme do záměrů, které pak schvaluje tříkrálová komise Diecézní charity Brno. Poté, co sbírka proběhne, a jsou sečteny veškeré dary, je možné zpracovat konkrétní projekty, které jsou opět předloženy komisi, která je posuzuje a poté schvaluje. Celý proces je tedy poměrně složitý, ale je tak zaručena kontrola správnosti využití výtěžku Tříkrálové sbírky.

Tříkrálová koleda je také založená na křesťanské evangelizaci, na předání radostné zprávy o narození Ježíše Krista. A protože Charita je církevní organizace, předpokládám, že se do tohoto šíření zprávy také rádi zapojujete. Jakým způsobem novozákonní radost předáváte?
Naši snahou je mimo jiné přinést do domovů lidí, které koledníčci navštíví, tuto radostnou zvěst. Tříkráloví koledníci to dělají tak, že většinou hned na začátku návštěvy zazpívají koledu My tři králové, kterou chtějí potěšit, a pak také popřejí vše dobré do nového roku. A moc pěkně to funguje! Někteří lidé berou tříkrálové koledování za milou, znovuobnovenou tradici, koledníčky už vyhlížejí a těší se na ně.

Jak se Vy sama nebo Vaše rodina zapojujete do letošní sbírky?

Tříkrálová sbírka na Žďársku

Do letošní Tříkrálové sbírky jsem se opět zapojila i s celou svou rodinou. Zapojujeme se v našem bydlišti v Novém Městě na Moravě a okolí. Moje dcera Jana je jedním z místních tříkrálových koordinátorů, který zajišťuje, aby bylo dostatek koledníčků, sestavuje tříkrálové skupinky, určuje území, kde budou jednotlivé skupinky koledovat apod. Sama také každým rokem vyráží do terénu na tříkrálovou koledu. Také můj syn Pavel se tříkrálové sbírky už léta účastní, prvně jako koledníček, později jako vedoucí skupinky. Manžel je zapojen jako rychlá spojka. Je připraven cokoliv přivést, když se náhodou něco zapomene, sváží a rozváží koledníky na místa jejich působení, aby trochu ulevil jejich nohám nebo doveze například suché boty kolednici, když už je má rozmáchané od mokrého sněhu. Já pomáhám při vypravování koledníčků na cesty, s administrativními záležitostmi, a pak také společně se svými milými pomocnicemi Janou a Lucií chystáme pohoštění pro unavené, ale spokojené koledníčky. Je to vždy moc milé setkání, kde se něco dobrého sní, zhodnotí se průběh koledování, zasmějeme se. Po zajištění všech tříkrálových kasiček z Nového Města na Moravě a okolí mám pak za úkol společně s pomocníky, provést jejich rozpečetění a přepočítání výtěžku na Městském úřadě a jeho uložení do banky.

Máte nějaký závěrečný vzkaz pro veřejnost – ať už pro dárce či koledníky?
Ano, mám. Chtěla bych moc poděkovat. Děkuji všem koledníkům za jejich ochotu a čas, který věnovali pro dobrou věc. Moc si vážím toho, že se každým rokem najde dostatek koledníčků, ochotných obětovat svoje pohodlí a snášet i nepřízeň počasí. Zkrátka vyjít do terénu, ať se děje, co se děje. Také moc děkuji všem, kteří otevřou koledníčkům dveře, jsou na ně milí a třeba pak přispějí do tříkrálové kasičky. Díky všem štědrým dárcům. A konečně děkuji také všem, kteří se podílí jakýmkoliv způsobem na organizování Tříkrálové sbírky.

  • Facebook
  • Twitter