Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Ředitelem Brány Jihlavy bude Jakub Deml

/
/
/
670 ZobrazeníPříspěvková organizace Brána Jihlavy byla statutárním městem Jihlava zřízena k 1. lednu 2021. Ředitelem nové organizace byl Radou města Jihlavy jmenován Jakub Deml.

Hlavním úkolem Brány Jihlavy bude organizace kulturního a společenského života v Jihlavě, zároveň se bude starat o oblast cestovního ruchu a destinačního managementu. Brána Jihlavy začne fungovat k prvnímu dni roku 2021, její konkrétní cestu ke splnění cílů však nastaví až ředitel organizace. Tím byl v listopadu Radou města Jihlavy jmenován Jakub Deml.

Kulturní manažer, stratég, tvůrce, pedagog a producent v oblasti audiovizuálních a interaktivní médií Jakub Deml (nar. 1977) vystudoval audiovizi, nová média a konceptuální tvorbu na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně a Akademii výtvarných umění v Praze a také kreativní pedagogiku na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. V roce 2007 spoluzaložil spolek KVAS, kde se věnuje propojování kultury a vzdělávání a rolí kultury pro rozvoj měst a obcí. Jako konzultant spolupracoval s řadou českých měst a podílel se na tvorbě strategií v oblasti kultury a kulturního turismu. Jako producent, art director nebo režisér se podílel například na expozici Českého pavilonu na EXPO v Šanghaji 2010, vzdělávací multimediální hře Československo 38-89, projektu Skryté město v rámci Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, propagačních spotech pro město Brno a stál u zrodu mobilní geolokační hry Skryté příběhy. V Jihlavě vedl tvorbu Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch a spoluorganizoval čtyři ročníky městské zážitkové hry Urban game. Se svojí ženou se podílel na vzniku platformy „Jihlava vzdělává kulturou“, která propojuje kulturní organizace a místní školy. V posledních třech letech pracoval též na částečný úvazek na Magistrátu města Jihlavy a podílel se na přípravě projektů v oblasti kultury a cestovního ruchu a je spoluautorem ideové koncepce rozvoje Stříbrného údolí.

Brána Jihlavy
„Musím říct, že životopis i praxe Jakuba Demla ukázaly, že je opravdu tím nejlepším kandidátem na tuto pozici. Mám z toho opravdu radost a předpokládám, že kvality pana ředitele prověří až čas,“ uvedla primátorka města Karolína Koubová.

Organizace bude pořádat kulturní, společenské, ale i výchovné, zájmové či vzdělávací akce. „Neměla by ale být konkurencí pro místní pořadatele, naopak bude jejich partnerem a pomocníkem. Časem by se měla navíc vydat za hranice města a začít spolupracovat s ostatními okolními městy, případně by měla být u vzniku destinační agentury, která opět obohatí místní cestovní ruch,“ doplnila primátorka.

Sídlo organizace bude na Divadelní ulici. Pod jeho křídla by se měly přesunout i některé pracovní pozice z odboru školství, kultury a tělovýchovy, která měla dosud na starosti pořádání kulturních akcí, a také z kanceláře primátorky, pod kterou patří například turistická informační centra. Zároveň se bude starat o chod Domu Gustava Mahlera, Jihlavské podzemí a o organizaci všech městských akcí.

  • Facebook
  • Twitter