Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Radnice v Třebíči vypisuje architektonicko-výtvarnou soutěž na kašnu

/
/
/
649 ZobrazeníPředmětem soutěže je návrh kašny, respektive vodního prvku, na Karlovo náměstí v Třebíči. Termín pro přihlášení do soutěže je od čtvrtku 29. března do pondělí 21. května letošního roku.
„Návrh musí respektovat význam místa, tedy hlavního náměstí historického města s památkami UNESCO, v podmínkách současného života. Musí zohledňovat stávající podobu náměstí, včetně sochy Cyrila a Metoděje a polohy tržiště. Velikost není stanovena, nicméně měly by odpovídat měřítku náměstí, poloze umístění, funkčním požadavkům i ekonomickému předpokladu,“ uvedl zásadní požadavky městský architekt Jaroslav Hulín.

Mezi funkční požadavky na řešení návrhu patří například dotváření charakteru místa, chlazení okolí, vzduchu a povrchu náměstí v letních měsících, reprezentace města, efektivita provozu a dlouhá životnost díla, možnost příležitostného brouzdání i koupání a další.

„U návrhů se nevylučuje žádná z forem řešení. Kašna může být dílem sochařským, architektonickým, nebo může jít o technologickou variantu, což je třeba vodní divadlo bez hmotného artefaktu,“ dodal Jaroslav Hulín.

Návrhy, přihlášené do soutěže, bude hodnotit porota, složená z členů zastupitelstva a z větší části také z odborné veřejnosti. Za odbornou veřejnost budou díla hodnotit tři autorizovaní architekti i historik a teoretik výtvarného umění a architektury.

Odměny pro účastníky soutěže jsou stanoveny ve výši 80 tisíc pro první cenu, 60 tisíc pro druhou cenu a 40 tisíc korun pro třetí cenu.

Soutěžní podmínky budou zveřejněny na webu města v den vyhlášení soutěže.

  • Facebook
  • Twitter