Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

První místo pro výstavu Aleše Hocha

/
/
/
675 ZobrazeníÚspěch dosáhl archeolog Aleš Hoch z Muzea Vysočiny Jihlava se svou výstavou Svět středověkých her, která byla přihlášena do soutěže o Cenu Karla Absolona za popularizaci archeologie – Zlatý mamut. V kategorii Muzejní cena obsadila první místo.

V minulém roce proběhla v jihlavském muzeu interaktivní výstava nazvaná Svět středověkých her, ke které byl na počátku tohoto roku vydán stejnojmenný katalog.

Výstava slavila úspěch, stala se putovní (naposledy k vidění v Západočeském muzeu v Plzni) a byla také přihlášena do soutěže o Cenu Karla Absolona za popularizaci archeologie – Zlatý mamut. Tento společný projekt Archeologického ústavu AV, Brno, v. v. i, Moravského zemského muzea a Ústavu archeologie a muzeologie FF MU (více na cenazlatymamut.cz) si klade za úkol motivovat archeology ze všech institucí k propagaci, prezentaci a popularizaci archeologické práce v očích laické veřejnosti. Cena je vyhlašována ve třech kategoriích (Hlavní cena, Muzejní cena, Studentská cena), z nichž každou garantuje jeden z partnerů, a jsou vždy oceněny tři nejlepší výsledky.

Naše výstava byla přihlášena do muzejní kategorie a na slavnostním vyhlášení, které proběhlo v pondělí 21. září v prostoru pavilonu Anthropos, byla oceněna prvním místem a získala tedy pomyslného (i opravdového) Zlatého mamuta.

  • Facebook
  • Twitter