Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

První česko-americká svatba v Dukovanech

/
/
/
955 ZobrazeníTuzemští i zahraniční svatebčané se zajímali o jadernou energetiku a před samotným obřadem na zámku v Dukovanech navštívili jadernou elektrárnu.

Vzácná návštěva se nahlásila začátkem září k prohlídce elektrárny. Dva mladí lidé z Čech a Spojených států Amerických chtěli prožít svůj jedinečný významný den v malebném zámku obce Dukovany a nechtěli, nebo snad ani nemohli přehlédnout dominantní chladicí věže jaderné elektrárny. „Manžela jaderná energetika zajímá, a můj táta sem dodává hutní materiál,“ říká novomanželka Markéta Andreev Dragounová z Kralup nad Vltavou. „Návštěva jaderné elektrárny, která byla ojedinělá, se nabízela a naši američtí přátelé ji nadšeně přivítali,“ dodává nevěsta v bílém.

Ženich i svatebčané si prohlédli informační centrum, kde se seznámili se základy výroby elektřiny pomocí štěpení uranu a navštívili také strojovnu třetího výrobního bloku. Nevěsta si prohlédla elektrárnu několik dnů předem, a tak se mohla ve svatební den věnovat důležitým přípravám. „Velké díky za ochotu, se kterou jste nám vyhověli a umožnili prohlídku elektrárny. Zatraktivnili jste našim hostům program dnešního dne, na který budeme všichni rádi vzpomínat,“ dodává Markéta Andreev Dragounová.

Manželé Dragounovi si svatební cestu vybrali před samotnou svatbou, kdy procestovali Taiwan a také Spojené státy Americké. Svěřili se, že ač v současné době bydlí v Praze, chtěli by do budoucna postavit domek na Moravě a tak je možné, že v elektrárně nebyli naposledy.

Přímý svatební obřad zažili pracovníci Infocentra před rokem, kdy si své „ano“ přímo v těchto místech na sklonku června řekli Jana Manová a Milan Hypr, oba z nedalekých Rouchovan. Oddávajícím byl starosta obce Dukovany Miroslav Křišťál, mladým novomanželům poblahopřál také ředitel elektrárny Miloš Štěpanovský.

Zájem o prohlídku Jaderné elektrárny Dukovany u veřejnosti stále roste, elektrárna patří k nejnavštěvovanějším místům regionu. Celkově již od ledna navštívilo elektrárnu 28 836 osob, z toho 588 cizinců z mnoha rozličných zemí jako např. Čína, Nový Zéland, USA, Polsko, Rakousko, Japonsko, Nizozemí, Korea a další. V létě proběhla řada akcí, které přilákaly stovky návštěvníků, jako například koncert v Infocentru nebo autokino na parkovišti nebo prázdninový Den otevřených dveří IC. Aktuálně probíhají oblíbené zářijové noční prohlídky elektrárny.

  • Facebook
  • Twitter