Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Protihlukovou stěnu u Radostína na Havlíčkobrodsku postaví v příštím roce Eurovia

/
/
/
612 ZobrazeníZe tří uchazečů o stavbu protihlukové stěny na silnici I/38 v Radostíně vybralo v rámci veřejného výběrového řízení na zhotovitele Ředitelství silnic a dálnic ČR jako nejvýhodnější ekonomickou nabídku, kterou podala společnost Eurovia CS, a. s.

Ta novou stěnu postaví za 9,2 milionu korun bez DPH. Výstavbu plánujeme zahájit začátkem stavební sezóny 2022 v intravilánu Radostína na Havlíčkobrodsku. Navržená protihluková stěna vychází z výsledků vypracované akustické studie podél silnice I/38, aby zajistila dostatečnou ochranu přilehlých chráněných staveb před nadlimitním hlukem emitovaným provozem na silnici I. třídy.
Délka stěny bude 280 metrů a bude tvořena celkem čtyřmi stavebními úseky, které se budou lišit materiálem panelů a výškou jednotlivých částí. Ta bude proměnná dva nebo tři metry nad stávající silnicí.

Podobnou protihlukovou stěnu postavilo Ředitelství silnic a dálnic nedávno také nedaleko Pávova na Jihlavsku

Součástí stavby u Radostína bude také nové zpevnění plochy v celém úseku a odvodnění dešťové vody pomocí nových uličních vpustí. Práce jsou plánované za provozu na silnici I/38 a řidiči zde budou muset počítat s dopravním omezením. Vozovka bude v době výstavby zúžena a celý úsek by tak měl být řešen kyvadlovým provozem pomocí světelné signalizace.

  • Facebook
  • Twitter