Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Prodloužením provozní doby a účinnější podporou pečovatelská služba umožňuje lidem Žít doma

/
/
/
514 ZobrazeníKlientů s duševním onemocněním přibývá Pečovatelské službě města Havlíčkova Brodu. Stará se ale i o seniory, zdravotně a mentálně postižené osoby starší 18 let, chronicky nemocné a rodiny s dětmi, kde se současně narodily tři a víc.

„Nikdy už se nepostavíte,“ slyšela při polední návštěvě lékaře osmadevadesátiletá paní Yvonne. „Musím se s tím vyrovnat, co mi zbývá. Jsem vděčná, že můžu být doma a že mi sem chodí pomáhat pečovatelky,“ říká v tomto věku jinak nezvykle vitální žena, která až do své osmdesátky pracovala jako úřednice. Pečovatelská služba ji navštěvuje několikrát denně. „Co bych si bez nich počala? Dcera mi nakoupí, ale je jí už také pětasedmdesát. Pečovatelky mi pomáhají s hygienou, dvakrát týdně s koupelí, s přípravou snídaně, přesunem na vozík, připraví vše, co potřebuji mít po ruce, upraví mi i pelech,“ pochvaluje si s úsměvem.
Péči poskytuje havlíčkobrodská pečovatelská služba jak v domě s byty zvláštního určení, takzvaném domě s pečovatelskou službou, tak i jinde ve městě a příměstských částech. V terénu nyní prodloužila provozní dobu, ve všední dny od 6.30 do 15.00, až do osmé hodiny večerní. „Trápilo nás, že by lidé, kteří bydlí ve městě a potřebují naší pomoc i večer, měli zůstat bez pomoci,“ říká vedoucí pečovatelské služby Lucie Košmiderová. Do budoucna by ráda prodloužila provoz i o víkendech a svátcích. „V posledních dvou letech se snažíme jít cestou účinnější podpory lidí v nepříznivé sociální situaci tak, aby mohli zůstávat doma co nejdéle,“ doplňuje Magdalena Kufrová, ředitelka Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu.

Sociální služby města Havlíčkův Brod, foto: Institut sociální práce, z. s.

Terénní pečovatelé a pečovatelky pomáhají klientům doma s tím, co sami nezvládnou: s hygienou, oblékáním, přípravou jídla a pití, dohledem nad užíváním léků, manipulací s obtížně se pohybujícími, či doprovodem k lékaři aj. Potřebnou kapacitu pro náročnější klientelu získávají postupným omezováním služeb, které dnes běžně zajišťují specializované firmy, např. stravu a její rozvoz. „Podařilo se nám také vyjednat úklidy u firmy zaměstnávající klienty sdružení Fokus, které podporuje lidi s duševním onemocněním v posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry. To je vlastně vzájemná pomoc. Naši uživatelé jsou s nimi moc spokojení. Stejně jako u dovážky jídla i tady se nám podařilo vyjednat srovnatelnou cenu s naší,“ popisuje Lucie Košmiderová.
Zefektivnění péče letos pomohlo také posílení vozového parku. K rychlejším přesunům v kopcovitém terénu pečovatelky využívají i elektro kola. „Po návratu z nemocnice se o mě starají dcery, je to pro ně velmi náročné. Špatně chodím, levou rukou neudělám nic, ani opřít se o ni nemůžu. Když jsou dcery v práci, chodí za mnou pečovatelky. Pomáhají mi s hygienou, koupáním, oblékáním,“ popisuje paní Božena, která se zotavuje po mozkové příhodě.

Sociální služby města Havlíčkův Brod, foto: Institut sociální práce, z. s.

O uživatele vyžadující náročnější péči, odpovídající i dvěma nejvyšším stupňům státem přiznaného příspěvku na péči, se v domácnostech starají i další pečovatelské služby v kraji Vysočina. V rámci projektů Institutu sociální práce, z. s., v partnerství s Krajem Vysočina, pracují na svém rozvoji a pravidelně se vzdělávají. Umožňují lidem Žít doma a pomáhají nést břímě péče jejich rodinám či blízkým. Havlíčkobrodské sociální služby plánují v prostorách domu s pečovatelskou službou otevřít nový denní stacionář. „Naší vizí je, že lidé budou moci dožít doma za podpory terénní služby, ambulantní péče, rodiny a na pobytové služby se budou obracet pouze ve výjimečných případech, byť je též provozujeme,“ uzavírá Magdalena Kufrová s tím, že do budoucna doufá v rozšíření terénní péče i do míst v okolí, kde je dosud nedostupná.

  • Facebook
  • Twitter