Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Proberte v lednu Jihlavu ve virtuální kavárně

/
/
/
887 ZobrazeníZajímá vás, jak bude Jihlava vypadat za deset let a rádi byste to ovlivnili? Právě teď se můžete zapojit do diskuze o budoucnosti Jihlavy a do tvorby Strategie rozvoje města Jihlavy na roky 2022 až 2032. V lednu 2021 sbírá magistrát města Jihlavy názory veřejnosti na silné a slabé stránky města.

„Jihlavě letos končí platnost stávajícího Strategického plánu, a tak potřebuje nový. Má ho každé město, protože potřebuje dlouhodobou vizi a směr, kterým se ubírat. Vznikající Strategie rozvoje města Jihlavy je dokument, který nám pomůže vybrat ze všech problémů a dobrých vlastností města to nejdůležitější. Díky jeho tvorbě poznáme, co potřebujeme vyřešit a co chceme naopak podpořit v růstu. A k tomu potřebujeme zapojení místních, to je ta nejdůležitější věc. I když se ze začátku kvůli stávající situaci budeme scházet online ve virtuální kavárně, věřím, že se připojí co nejvíce lidí,“ zve k tvorbě Strategie její gestorka a primátorka města Jihlavy Karolína Koubová.

Od 7. ledna do 2. února sbírá magistrát od obyvatel Jihlavy podněty k tomu, jaké jsou silné a slabé stránky města. Napadá vás, kde je zakopáno rodinné stříbro Jihlavy, o které je třeba pečovat a rozvíjet ho? Bez čeho byste si naše město nedokázali představit? Kde naopak vidíte výzvy, kterým je potřeba se postavit? Co by vám život v Jihlavě usnadnilo? To vše nyní můžete probrat ve virtuální kavárně, popsat online v mapě a nástěnce na webu jihlava.cz/proberemeji nebo tužkou ve výstřižku měsíčníku Ježkovy oči.

„Pro jednotlivé městské části jsme naplánovali kavárny v různé dny po celý leden a začátek února. Vřele vás do naší kavárny zveme, protože věříme, že právě tam dokážeme posbírat a probrat nejvíce informací o Jihlavě. Výhodou těchto setkání oproti prostému samostatnému vyplňování je, že společně hned vyjasníme to, co bychom mohli špatně pochopit,“ doplňuje Anika Chalupská, vedoucí oddělení strategického plánování.

V březnu 2021 čeká obyvatele Jihlavy na základě sebraných dat také dotazníkové šetření. Až do června 2021 bude probíhat sběr informací a zpracování analýz, formulace nejsilnějších a nejslabších stránek města, příležitostí a hrozeb. Před letními prázdninami je v plánu i formulace vize města pro rok 2032. Koncem roku 2021 bude třeba určit konkrétní cíle k naplnění vize, opatření, zodpovědnosti a harmonogram plnění. Vedení města v roce 2022 předloží Krajskému úřadu Kraje Vysočina návrh strategie k posouzení vlivů na životní prostředí. Následně vytvoříme akční plán na rok 2023.

Seznam časů virtuální kavárny pro jednotlivé městské části a další možnosti, jak zadat své podněty naleznou zájemci na webu jihlava.cz/proberemeji v sekci Zapojte se!

  • Facebook
  • Twitter