Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Prezident Hospodářské komory na Havlíčkobrodsku

/
/
/
467 ZobrazeníVe středu 12. září navštívil Vysočinu prezident Hospodářské komory České republiky Vladimír Dlouhý. Svou cestu prohlídkou firmy Galatek, a. s., v Ledči nad Sázavou, která působí v oblasti výroby zařízení pro povrchovou úpravu.

„Se zástupci firmy debatoval o aktuálních tématech, která hýbají podnikatelským prostředím i politikou, například zvyšování minimální mzdy s vazbou na výši mzdy zaručené a odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Problematikou dlouhodobě trápící české vývozce technologických celků a ostatních dodávek, které krom výroby představují rovněž instalaci a uvedení do provozu v místě provozu koncovým zákazníkem, zase trápí překážky vysílání českých pracovníků do zahraničí. Zde se vyskytuje stále více byrokratických opatření nutných ke splnění, byť se jedná ve většině případů o vnitřní trh Evropské unie. Jednou z další diskutovaných oblastí byla také problematika technických norem připravovaných institucemi EU, kdy je nutné, aby tyto normy byly překládány do českého jazyka a české firmy se mohly řídit jejich přesným výkladem. Všechna tato témata přislíbil prezident HK ČR Dlouhý akcentovat při svých jednáních s představiteli vlády, dotčených ministerstev i úřadů,“ popsal Aleš Kadlec, člen představenstva Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod.
Z Ledče nad Sázavou pokračoval Vladimír Dlouhý do Jihlavy na diskusní setkání s podnikateli z celého kraje, zakončené obědem s představiteli Krajského úřadu. Návštěvu Vysočiny zakončil Vladimír Dlouhý v Třebíči.

  • Facebook
  • Twitter