Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Překladatelé Otokara Březiny známí i neznámí

/
/
/
902 ZobrazeníV pořadí druhou akcí k 150. výročí narození Otokara Březiny (první byl Pietní akt u hrobu Otokara Březiny 24. března) je výstava dokumentů překladů Březinových děl do esperanta a dalších jazyků od Viktora Dvořáka, uspořádaná Společností Otokara Březiny a Městem Jaroměřice nad Rokytnou v Muzeu Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou pod názvem Překladatelé Otokara Březiny známí i neznámí.

Na výstavě, slavnostně otevřené v sobotu 1. září současným předsedou Společnosti Otokara Březiny Jiřím Höfrem a uvedené přímo autorem výstavy panem Dvořákem, je veřejnosti představeno ke zhlédnutí třináct překladů výboru básní Otokara Březiny z publikace Moje matka – Mia patrino, poprvé představené veřejnosti u příležitosti 145. výročí narození básníka a vydané za podpory Skupiny ČEZ a dále překlady výboru básní z publikace Tajemství bolesti – Mistero de doloro, vydané vlastním nákladem za přispění Města Jaroměřice nad Rokytnou, Klubu esperantistů ve Svitavě a Muzea Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou.
Obě představené publikace se v současné době připravují k elektronickému vydání a budou dostupné při příležitosti 90. výročí úmrtí Otokara Březiny. Bezplatně budou také rozesílány internetem do sedmdesáti dvou esperantských svazů a bohemistickým i slovanským katedrám vysokých škol v zahraničí jako příspěvek českých esperantistů k uctění památky této slavné osobnosti.
Výstava je přístupná veřejnosti v Muzeu Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou do 31. října.

  • Facebook
  • Twitter