Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Představení knihy Hrad Štamberk u Telče

/
/
/
264 ZobrazeníSlavnostní křest knihy Hrad Štamberk u Telče se uskuteční v úterý 14. května v 17.00 v sále Lannerova domu v Telči. Hrad Štamberk u Telče patří k význačným památkám Vysočiny a k důležitým součástem odkazu minulosti, jehož význam přesahuje hranice regionu.

Jedná se o objekt, který umožňuje studovat hmotnou kulturu středověké doby, tehdejší stavební technologie a zvyklosti, včetně porozumění materiálům a způsobům nakládání s nimi. Podnětem ke vzniku publikace byla snaha obce Řásná a Mikroregionu Telčsko zatraktivnit a zabezpečit zříceninu hradu. Nutným předpokladem stavebních prací byl záchranný archeologický výzkum, který navázal na starší výzkum Josefa Bláhy z 60. let.

„Kniha je výsledkem spolupráce přímých účastníků starých i nových výzkumů a rekonstrukce hradu. Jednalo se o spolupráci odborníků z několika institucí. Obsahově kniha přináší dosud nejrozsáhlejší soubor poznatků o hradu z pohledu různých disciplín. Vlastní realizace publikace pak proběhla za podpory Akademie věd České republiky a Kraje Vysočina,“ sdělil Jakub Novotný, ředitel Centra Telč, Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR (ÚTAM AV ČR) a jeden ze spoluautorů.

Kniha podává informace o přírodním prostředí, historii, archeologii, památkové obnově, mýtech i turistických informacích spojených s hradem v krátké době po dokončení rekonstrukce a výzkumů. Odhaluje tak historické souvislosti v jejich různorodosti a podává příklad toho, jak je lze efektivně spojit a využít pro ochranu, zpřístupnění a prezentaci hradu. Publikace je populárně naučná, ale nerezignuje na odbornost.

Přijměte tedy pozvání na křest zajímavé a širší čtenářské obci určené knihy, na jejímž vzniku se podílel autorský kolektiv ve složení: Josef Bláha z Univerzity Palackého v Olomouci; Jaroslav Buzek, Miloš Drdácký, Jakub Novotný a Michaela Ramešová z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR a dále Stanislav Vohryzek z telčského pracoviště Národního památkového ústavu a David Zimola z Muzea Vysočiny Jihlava.

„Součástí prezentace knihy bude mimo jiné představení autorského kolektivu či krátký dobový film z prvních archeologických průzkumů hradu. Účastníci se také seznámí s historií hradu a se zajímavostmi z archeologických nálezů v jeho lokalitě. Knihu bude možné na místě zakoupit,“ upřesnil Jakub Novotný.

  • Facebook
  • Twitter