Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Práce na jihovýchodní části obchvatu Havlíčkova Brodu nabírají s jarem na intenzitě

/
/
/
1009 ZobrazeníAčkoliv se na jihovýchodním obchvatu v rámci možností daných klimatickými a technologickými podmínkami pracovalo přes celou zimu, práce na 4124 metrů dlouhé hlavni trase nabírají na dynamice s příchodem jara.
Pracuje se na všech sedmi mostních objektech v trase silnice I/38, které svojí délkou tvoří čtvrtinu celé hlavní trasy obchvatu.

Stavebně nejdále je most přes Stříbrný potok a polní cestu, kde stojí už všechny pilíře, obě opěry mostu a probíhá armování, bednění a betonáž jejich závěrných zdí. Připravují se základy pro podpůrnou skruž, aby se po jejím vybudování mohlo přistoupit k betonáži hlavní nosné konstrukce prvních polí mostu. Celá nosná konstrukce by měla být kompletně hotová na podzim tohoto roku. Paralelně samozřejmě probíhají i terénní práce spojené s výstavbou tohoto mostního objektu vedeného jako SO 210.
Nejdelším ze sedmi mostních objektů bude téměř 300 metrů dlouhý most přes řeku Šlapanku a trať ČD Jihlava-Havlíčkův Brod (SO 206). Zde probíhá armování, bednění a betonáže dříků pilířů a jejich hlavic. Současně se pracuje na založení opěry mostní opěry OP8. Aby bylo možné založit a následně vystavět pilíř mostu mezi náspem železniční trati a břehem Šlapanky, bylo nutné místo zpřístupnit pomocí provizorního mostu a komunikace.

Most přes řeku Sázavu – výstavba skruže přes železniční trať


Nejzajímavější práce aktuálně probíhají na mostě přes trať ČD Praha-Havlíčkův Brod-Brno, řeku Sázavu a trať ČD Havlíčkův Brod-Chotěboř (SO 201), který je současně druhým nejdelším mostem v trase obchvatu. Mezi náspem železniční trati na Chotěboř a břehem řeky Sázavy probíhá výstavba provizorní komunikace. Následovat bude provizorní mostní konstrukce. Ty zpřístupní místo výstavby pilířů na pravém břehu Sázavy. I zde probíhá armování, bednění a betonáže základů, armování, bednění a betonáže dříků pilířů armování a jejich hlavic.
Za koordinované výluky tratě Praha- Brno byla koncem loňského týdne dokončena stavba podpůrné skruže nad železniční tratí, tedy mezi pilíři P7 a P8. Technickou zajímavostí je, že po vybetonování hlavní nosné konstrukce mostního pole nad tratí, bude tato o dva metry výše než na sousedních polích. Konstrukci vážící 1600 tun tak bude třeba postupně snést o dva metry níže a umístit na pilíře. Snesení pomocí speciálních jeřábů umístěných na pilířích je plánováno na podzim tohoto roku za opětovné výluky provozu na železniční trati. Celý proces by měl trvat přibližně týden.
Pokud jde o komunikace, tady probíhají práce na stavebních objektech, kde nevzniká přebytek zeminy. Ke konci března šlo o pět objektů, z nichž za zmínku stojí zahájení výstavby okružní křižovatky Havlíčkův Brod jih, kde už proběhla skrývka ornice v celém rozsahu stavebního objektu a doprava po silnici I/38 byla v polovině března převedena na provizorní komunikaci.

Dále se pracuje na výstavbě z části nové místní komunikace k Novotnému Dvoru, kde se realizují hrubé terénní úpravy a sanace podloží v celé délce tohoto stavebního objektu. Vybudování komunikace je nutné pro zajištění přístupu do této místní části H. Brodu po uvedení obchvatu do provozu. Stavba probíhá v koordinaci s městem, které zde realizuje výstavbu vodovod a kanalizace. Průběžně s postupem prací probíhají přeložky inženýrských sítí zejména přes budoucí hlavní trasu a ta kde je to účelné i podél ní.

  • Facebook
  • Twitter