Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Potravinová banka Vysočina nashromáždila 84 tun potravin

/
/
/
823 ZobrazeníCelkem patnáct potravinových bank v České republice přijalo na své sklady téměř 4 200 tun potravin v roce 2018. Potravinová banka Vysočina shromáždila 84 tun a v rámci spolupráce s 25 odběratelskými neziskovými organizacemi se dostala potravinová pomoc 6 500 osob v regionu.


Potraviny banky získávají od potravinových řetězců, z potravinových sbírek, evropského programu potravinové a materiální pomoci, od pěstitelů a producentů. Potravinová banka Vysočina (PBV) se stará o záchranu a distribuci potravin napříč celou Vysočinou. Na začátku roku 2018 vstoupila v platnost novela zákona o potravinách, která zavedla darování potravin prostřednictvím neziskových organizací. Od roku 2018 mají tedy prodejny s prodejní plochou nad 400 m² povinnost darovat potraviny, které nesplňují některé požadavky (např. deformované obaly, chybné označení výrobku apod.) nebo mají hraniční datum minimální trvanlivosti. Tímto nařízením zaznamenala PBV už na začátku ledna 2018 zvýšený nárůst darovaných potravin. Celkově se objem darovaných potravin zvýšil více jak o 100 %. Zároveň se počet aktivně odebírajících organizací navýšil na 28. Také probíhá aktivní spolupráce se sociálními odbory jednotlivých měst na Vysočině.
„V srpnu 2018 jsme ukončili dvouletý projekt, ve kterém jsme prostřednictvím osm organizací přerozdělili potraviny, hygienu, domácí potřeby a textil za zhruba 2 085 000 Kč. Z dotace Ministerstva zemědělství ČR byla realizována rekonstrukce prostor pro potraviny a vybavení skladovacích prostor
potřebnou technologií,“ uvádí Miroslav Krajcigr, předseda Potravinové banky Vysočina.
Hodnota potravin, které banky pomohly celorepublikově zachránit, je přibližně 282 milionů Kč. Naopak jejich likvidace by přišla na 25 milionů Kč a skončily by na skládce nebo ve spalovně. Celých 400 tun potravin darovali lidé ve veřejných potravinových sbírkách v ČR. Pro banky se jedná o
důležitý zdroj potravin. Skladba darovaných potravin ze sbírek je více druhová, zaměřuje se na základní potraviny s delší trvanlivostí a drogerii. V letošním roce budou potravinové banky organizovat dvě celorepublikové sbírky.
„Veřejné potravinové sbírky jsou projevem solidarity a zájmu veřejnosti. Pomáhají nám celoročně zajistit základní potraviny, jako jsou konzervy, těstoviny, mouka, olej, a zároveň drogerii,“ říká Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank. PBV nashromáždila 3 150 kg potravin a drogerie za cca 154 000,- Kč. Do NPS 2018 se pod záštitou PBV zapojilo 16 organizací, které nashromáždily cca 12,7 tun potravin a drogerie za cca 622 000 Kč.
Mezi nejvíce ceněné trvanlivé potraviny patří již tradičně masové konzervy, mléko, olej, cukr, rýže, těstoviny z drogerie hlavně dětské pleny, čisticí prostředky.

  • Facebook
  • Twitter