Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Policisté na Vysočině dohlíželi na železniční přejezdy

/
/
/
495 ZobrazeníV pátek 16. dubna šest hodin večer skončila na železničních přejezdech Vysočiny policejní akce, v rámci které se policisté zaměřili na kontrolu dodržování zákonem stanovených povinností při jízdě přes železniční přejezd a chování v jeho blízkosti.

Důvodem kontrol jsou podle informací policistů kromě jiného také dva nedávné incidenty, které se staly na Třebíčsku, kde řidiči nákladních aut vjeli na chráněný železniční přejezd v době, kdy bylo v činnosti světelné i zvukové výstražné zařízení a sklápěly se závory. „Při poslední případu ve čtvrtek 1. dubna odpoledne musel na vlakovém přejezdu u Vladislavi strojvedoucí vlaku použít rychlobrzdu kvůli překážce na kolejišti. Tu představovala jízdní souprava, jejíž řidič nerespektoval výstražné zařízení na železničním přejezdu. Najel na chráněný železniční přejezd v době, kdy byla dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu, přerušovaným zvukem houkačky přejezdového zabezpečovacího zařízení a sklápěly se závory. Souprava zůstala stát na železničním přejezdu. Řidič ale stačil zařadit zpátečku a vycouval z přejezdu, vlaková souprava projela železničním přejezdem a zastavila na rychlobrzdu zhruba sto metrů za přejezdem. Ve vlaku cestovalo asi patnáct cestujících, výpravčí a strojvedoucí. Ke střetu vlaku s nákladní jízdní soupravou nedošlo a nevznikla žádná hmotná škoda, ani škoda na zdraví. Řidič jízdní soupravy s polskou registrační značkou z místa odjel, ale policisté mají k dispozici registrační značku a ve věci provádějí další úkony cestou mezinárodní policejní spolupráce,“ popsala první událost Dana Čírtková, tisková mluvčí krajských policistů na Vysočině.

Od začátku letošního roku do konce března řešili policisté na železničních přejezdech na Vysočině podle jejích informací celkem šest dopravních nehod, při nichž se nikdo nezranil. „V roce 2020 jsme na Vysočině vyšetřovali okolnosti celkem 24 dopravních nehod, které se staly na železničních přejezdech. Devět nehod se stalo na nezabezpečeném železničním přejezdu a patnáct nehod se stalo na zabezpečeném železničním přejezdu. Při loňských nehodách jedna osoba zemřela a osm dalších osob utrpělo lehké zranění,“ dodala Dana Čírtková, podle níž v naprosté většině případů jsou viníky takových dopravních nehod samotní řidiči, kteří nerespektují zvukové a světelné výstražné znamení nebo vlak na železničním přejezdu přehlédnou.

Policisté dohlíželi na chování řidičů na železničních přejezdech Vysočiny, foto: Policie ČR

„V první řadě je zapotřebí si uvědomit, že řidiči si na železničních přejezdech musí počínat obzvláště opatrně a mít na paměti, že srážka s vlakem mívá fatální následky. Vlaková souprava nedokáže okamžitě zastavit a její brzdná dráha se může počítat až na stovky metrů, a to i při relativně nízké rychlosti soupravy. Proto je zapotřebí, aby si řidiči při přejíždění přejezdu počínali obzvláště opatrně, zejména se pak přesvědčili, že ho mohou bezpečně přejet,“ doplnil David Jirák, vedoucí odboru služby dopravní policie na Vysočině.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích uvádí, že se vozidla před železničním přejezdem řadí za sebou v pořadí, ve kterém k němu přijela. Ve vzdálenosti padesáti metrů před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše třicet kilometrů v hodině. Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí padesát metrů před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše padesát kilometrů v hodině. Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění.

V případě, že dojde k zastavení vozidla na železničním přejezdu, musí jeho řidič odstranit vozidlo mimo železniční trať a nemůže-li tak učinit, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni. Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka Stůj, dej přednost v jízdě!, musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať.

Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd v těchto případech:

  • je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení
  • je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení
  • sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory
  • je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení
  • dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem
  • nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě

V případech, je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení nebo je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení nebo sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory, smí řidič vjíždět na železniční přejezd pouze tehdy, jestliže před železničním přejezdem dostal od pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy k jízdě přes železniční přejezd ústní souhlas. V tomto případě je řidič povinen řídit se při jízdě přes železniční přejezd pokyny pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy. Pověřený zaměstnanec provozovatele dráhy je povinen se na požádání řidiče prokázat platným pověřením provozovatele dráhy. Řidič musí mít na paměti, že zaměstnanec provozovatele dráhy je oprávněn v blízkosti železničního přejezdu zastavovat vozidla. Znamení k zastavení vozidla dává vztyčenou paží nebo zastavovacím terčem a za snížené viditelnosti červeným světlem, kterým pohybuje v horním půlkruhu.

Při jízdě přes železniční přejezd musí řidič dodržovat i další pravidla silničního provozu. Na železničním přejezdu nesmí předjíždět další vozidla, otáčet se a couvat. Na železničním přejezdu a ve vzdálenosti patnácti metrů před ním a za ním nesmí zastavit a stát. Řidič nesmí užít dálková světla, mohl-li by být oslněn strojvedoucí vlaku nebo řidič protijedoucího vozidla. Při zastavení vozidla před železničním přejezdem nesmí řidič užít ani potkávací světla, pokud by jimi mohl oslnit řidiče vozidla v protisměru.

Pokud řidič vozidla poruší tato pravidla, dopouští se přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, za který hrozí sankce ve správním řízení až do výše pěti tisíc korun. V blokovém řízení může být řidiči uložena pokuta až do výše dva a půl tisíce korun. V případě, že řidič bude na železničním přejezdu nebo v jeho těsné blízkosti předjíždět, bude tento přestupek oznámen správnímu orgánu k projednání, kde je sankce ještě vyšší. Ve správním řízení může také správní orgán uložit přestupci zákaz činnosti spočívající v řízení motorových vozidel.

  • Facebook
  • Twitter