Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Pokuta pro jihlavský Kronospan za výrobu OSB desek v rozporu s povolením

/
/
/
1852 ZobrazeníInspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Oblastního inspektorátu v Havlíčkově Brodě uložili pokutu 160 tisíc korun firmě Kronospan OSB, spol. s r.o. za to, že provozovala zařízení Kronospan – Výroba OSB desek v rozporu s podmínkami integrovaného povolení.

Firma v letech 2017 až 2019 v rámci své průmyslové výroby v Jihlavě porušila integrované povolení a provozní řády u některých svých zařízení.

„Nedodržováním stanovených podmínek docházelo k únikům emisních látek, které znečistily životní prostředí. Firma dále vypouštěla v rozporu s vydaným povolením chladicí vody do vnitropodnikové kanalizace, neprokázala likvidaci (odvoz) odpadních vod, neplnila podmínku pro nakládání s nebezpečnými odpady a neohlásila plánované změny svých zařízení na příslušný krajský úřad,“ řekl Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě.

Při kontrole v červnu 2019 inspektoři zjistili, že při provozu lisu OSB dochází k únikům odpadní vzdušniny. Ta byla vypouštěna díky několika otvorům z haly lisu volně do vnějšího ovzduší, aniž by byla jakkoliv upravena či vyčištěna, což mělo za následek znečištění okolního ovzduší množstvím látek, které nepříjemně zapáchají. Společnost také neaktualizovala svůj provozní řád, ve kterém neuvedla užívání látkového filtru používaného pro čištění dopravní vzdušiny. Kvůli tomu nebylo možné stanovit podmínky provozu pro toto zařízení, stanovit závazné emisní limity a povinnost měřit emise, které tak nebyly zjišťovány.

Při provozu tkaninových filtračních zařízení firma v období od ledna 2018 do března 2019 nedbala doporučení výrobce a vzniklé nedostatky a poruchy neodstranila v nejkratším možném termínu. To mělo za následek mimo jiné únik tlakového vzduchu i riziko zvýšené kondenzace uvnitř filtru.

Další pochybení prokázali inspektoři u chladicích vod používaných pro chlazení hydrauliky lisu OSB. V roce 2017 a 2018 byly vypouštěny chladicí vody do splaškové vnitropodnikové kanalizace, což ale podmínky integrovaného povolení neumožňují. „Problém jsme zjistili také u průmyslových technologických odpadních vod, které obsahují například složky lepidel s příměsí nebezpečných závadných látek. Povinností firmy je takové vody akumulovat v zabezpečených jímkách a následně je odvážet k dalšímu využití nebo k likvidaci oprávněnými subjekty. V opačném případě může být ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod. Nebyla doložena likvidace zhruba 40 m³ odpadních vod,“ dodal Jan Panský.

Společnost se proti rozhodnutí neodvolala, sankce 15. ledna 2020 nabyla právní moci.

  • Facebook
  • Twitter