Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Plný sál DIOD aplaudoval 18 nejlepším dobrovolníkům za rok 2023

/
/
/
162 ZobrazeníPrvní listopadový páteční večer patřil v sále DIOD udělování cen nejlepším dobrovolníkům. Tradiční akci Dobroch zorganizovalo Dobrovolnické centrum při Oblastní charitě Jihlava za podpory města Jihlavy a Vysoké školy polytechnické Jihlava. Oceněno bylo 18 dobrovolníků z různých institucí a spolků a rovněž i osm asistentů Tříkrálové sbírky.

Poděkovat a předat ceny dobrovolníkům z Jihlavska přišli i Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina, Petr Ryška, primátor města Jihlavy, Radek Popelka, náměstek pro odbor sociálních věcí, Václav Báča, prorektor Vysoké školy polytechnické Jihlava, a Hana Fexová, ředitelka Oblastní charity Jihlava.

„Jsem rád, že našim dobrovolníkům poděkovali významné osobnosti z Jihlavy a Kraje Vysočina. Je to pro kolegy jistě pocta a hnací motor do uskutečnění dalších dobrovolnických hodin. A je to zároveň i motivace pro další potenciální dobrovolníky,“ uvedl Roman Mezlík, hlavní koordinátor dobrovolníků Oblastní charity Jihlava.

Celý slavnostní večer se odehrával v přátelské atmosféře, k čemuž přispěla i kapel SpaierGang a sympatická moderátorka Hela Dvořáková. „Poděkování patří všem, kdo se podíleli na organizaci Dobrocha 2023, ale především vedení města Jihlavy a VŠPJ, kteří akci podpořili a umožnili realizovat kvalitou odpovídající program,“ s povděkem dodal organizátor Dobrocha Mezlík.

V jednom z projevů zaznělo, že Česká republika má v porovnání se západní Evropou co dohánět v rámci počtu dobrovolníků. To okomentoval hlavní koordinátor dobrovolníků slovy: “V případě, že máte kapacitu ve svém volném čase a chcete bez nároku na výdělek efektivně naplnit svůj čas a pomoci jakýmkoliv způsobem někomu druhému, stačí navštívit webové stránky www.jihlava.charita.cz konkrétně rubriku Co děláme – Dobrovolnictví a kontaktovat nás.“

Seznam oceněných Dobrochů

DOMÁCÍ HOSPIC BÁRKA

 1. Libor Kovář
 2. Činnost, kterou dobrovolník vykonává – Ozvučení akcí domácího hospice Bárka
 3. Počet odpracovaných dobrovolnických hodin: 25 hodin
 • Lukáš Hrdina
 • Spolupráce s domácím hospicem Bárka při organizování akcí, např. Běh pro Bárku, koncerty, fotografování akcí…
 • 80 hodin
 • Barbora Hrdinová
 • Organizační práce na Běhu pro Bárku, Koláč pro hospic – Bárku, Tříkrálová koleda, pomoc při pořádání koncertu pro Bárku
 • 25 hodin

SPRÁVA UPRCHLICKÝCH ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA – CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE

CIZINCŮ PRO KRAJ VYSOČINA

 • Tereza Kejvalová
 • Dlouhodobá pomoc Ukrajincům v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině.
 • 150 hodin

DENNÍ A TÝDENNÍ STACIONÁŘ JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

 • Martina Janečková
 • Péče o klienty s mentálním a kombinovaným postižením
 • 10 hodin
 • Stanislava Neubaurová
 • Péče o klienty s mentálním a kombinovaným postižením
 • 48 hodin

FABIOLA JIHLAVA – SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

 • Bohdana Čarková
 • Doučování klientů Fabioly
 •  57 hodin

FARNOST LUKA NAD JIHLAVOU

 • Václav Kolouch
 • Pomoc při organizování akcí Tříkrálová sbírka, Koláč pro hospic, Farní den, Misijní neděle, vedoucí táborů a schůzek dětí a mládeže
 • 333 hodin

KRAJSKÝ ÚŘAD

 • Jana Němcová
 • Dobro-dny krajského úřadu
 • Zhruba 100 hodin
 1. Pavla Pojerová
 2. Různé práce a společné akce krajského úřadu Kraje Vysočina, např. Čistá Vysočina, trhání bylin, úprava záhonů, drhnutí bylin v zámecké zahradě v Jaroměřicích n/Rok 2x, úprava zeleně v ZOO Jihlava, odklízení lesního porostu pro potřeby, venkovní pobyty dětí v Chaloupkách u Brtnice
 3. 20 hodin

NEMOCNICE JIHLAVA

 1. Alena Kozloková
 2. Pojízdná knihovna na ortopedicko-traumatologickém oddělení
 3. 40 hodin
 1. Květa Přibylová
 2. Zpěv v klubu geriatrie
 3. 20 hodin
 1. Václava Šusterová
 2. Canisterapie s fenkou Arwen na onkologickém oddělení, na geriatrii,
 3. 45 hodin

DS STŘÍBRNÉ TERASY JIHLAVA, O. P. S.

 1. Zdeněk Stejskal
 2. Četba s herci HDJ pro seniory
 3. 8 hodin
 1. Anna Magdaléna Novická
 2. Povídání, čtení, rébusy, křížovky, doprovod na společenské akce domova apod.
 3. 45 hodin

VODOMÍLEK JIHLAVA Z.S.

 1. Lada Kořínková
 2. předsedkyně spolku, připravuje tréninky a trénuje hendikepované plavce, doprovází

      hendikepované plavce na závody, školí asistenty hendikepovaných plavců

 • 150 hodin
 1. Ivana Bambulová
 2. dobrovolnická práce pro spolek Vodomílek. Ivaninou parketou je hlavně trpělivá práce při rehabilitačním plavání s dospělými po úrazech a s dětmi s pohybovým hendikepem.
 3. 150 hodin

SENECURA SENIORCENTRUM TELČ, s. r. o.

 1. Karolína Plešková
 2. Pomáhá realizovat aktivity pro klienty
 3. Zhruba 300 hodin
 • Facebook
 • Twitter