Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Pěstouni na přechodnou dobu pomáhají dětem v krizi

/
/
/
310 ZobrazeníDvaadvacet rodin poskytuje na Vysočině pěstounskou péči na přechodnou dobu. Musí umět čelit krizovým situacím, spolupracovat s odborníky a především pomáhat tam, kde je to třeba. Za loňský rok se pěstouni starali o 32 dětí nejen z Kraje Vysočina – o miminka, ale i 11letého školáka. Přestože ve většině případů pokryjí potřebu na umístění, počet dětí, které potřebují pomoci, rok od roku stoupá a pracovníci krajského úřadu by přivítali, kdyby na Vysočině fungovalo více profesionálních pěstounů na přechodnou dobu.

Pravidelná péče o pěstouny

Na rozdíl od jiných krajů si Kraj Vysočina pro pěstouny na přechodnou dobu sám organizuje tzv. kluby. „Jde o setkání, kde si několikrát do roka předávají zkušenosti, svěřují se s náročnými situacemi a probírají, jak je řešit,“ uvedla Simona Špinarová z odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina. Zatímco dříve pečovali pěstouni obvykle po dobu maximálně jednoho roku nejčastěji o děti do tří let, postupně se zvyšuje podíl starších dětí, které v minulosti končily v ústavní péči, ale nyní se s ohledem na jejich potřeby preferuje přechodná pěstounská péče. Péče o starší děti přináší specifické nároky, je třeba počítat s již zažitými vzorci chování z biologické rodiny i s případnými traumaty. Náročný je také proces předávání dítěte, ať už se vrací k biologickým rodičům, nebo navazuje vztahy s novou rodinou – dlouhodobými pěstouny nebo osvojiteli.

Nová příležitost pomoci: dítě v rodičovském konfliktu

Úplně novou oblastí podpory jsou děti v tzv. rodičovském konfliktu. „Pěstouni pečují o děti, které žily ve funkční rodině, ale rodiče se rozvádí, bojují o děti a ty jsou vystaveny velkému psychickému tlaku. Soud pak může nařídit přechodnou péči, aby mělo dítě odstup, po nutnou dobu žilo v neutrálním prostředí a nenarušoval se jeho zdravý vývoj,“ osvětlila Simona Špinarová s tím, že jde novinku a první případ tohoto typu je ve spolupráci se soudkyní z Jihočeského kraje teprve v jednání.

Pokud zvažujete stát se pěstounem na přechodnou dobu nebo vás téma zajímá, další informace najdete na www.kr-vysocina.cz v sekci Rodinný a sociální portál – Náhradní rodinná péče.

Článek vznikl v rámci projektu „Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015546, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

  • Facebook
  • Twitter