Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Peloton srdcařů v čele s Josefem Zimovčákem zastavil také v Dukovanech

/
/
/
743 ZobrazeníPři jedenácté cyklotour Na kole dětem se na pět desítek srdcařů tradičně zastavilo v partnerském místě JE Dukovany. Čekalo tu na ně občerstvení i možnost krátkého odpočinku a také slavnostní akt předání šeku na podporu onkologicky nemocných dětí ve výši 200 tisíc korun.

Od 10. do 20. června brázdí Josef Zimovčák s pelotonem cyklistů Českou republiku s tradičním záměrem pomoci onkologicky nemocným dětem a jejich rodinám.

Vzhledem k současné situaci Covid-19 si struktura organizace vyžádala značná opatření. Peloton v čele s Josefem Zimovčákem je letos menší, tvořený převážně partnery a sponzory. Pepu Zimovčáka neopustili páni profesoři Pafko a Pirk, ke kterým se v průběhu trasy přidávají i další cyklisté. Mohutný hrozen radostných cyklistů přijíždějící na zaplněná náměstí se podobně jako minulé roky letos sice nepodaří vytvořit, ale aby zůstal duch pomoci naplněn, každý může sednout na kolo sám nebo v menší skupině, ujet nějakou trasu, nejlépe blízko svého bydliště a poslat finanční částku ve výši ujetých kilometrů na účet NF Na kole dětem.

Předání šeku

Za deset let se podařilo získat pro děti více než dvanáct milionů korun. Je to velká zásluha tváře této akce Josefa Zimovčáka: „Všichni se jistě těšili na setkání po roce. Já jsem měl letos připravenou jízdu bez pádu (celý rok jsem na to trénoval :). Současná situace může přinést bohužel i zklamání. Nedejte si ale vzít radost z pohybu a přátelství. Myslete na nemocné děti, že si svou situaci také nevybraly dobrovolně a musí ji zvládnout. Tak jim to pojďme ulehčit, jak to jen bude možné,“ řekl Josef Zimovčák.

Účastníci jízdy

Jednou z tradičních zastávek se opětovně stala i Jaderná elektrárna Dukovany a to v neděli 14. června. Asi na padesátku znavených cyklistů zde čekalo občerstvení i možnost krátkého odpočinku. Součástí zastávky bylo také slavnostní předání šeku na 200 tisíc korun, který Josefu Zimovčákovi předal člen správní rady Nadace ČEZ Vladimír Černý.

„Na kole dětem je krásná akce spojující pomoc dobré věci se zdravým životním stylem a radostí z pohybu. Proto se k ní Nadace ČEZ tradičně a ráda hlásí,“ dodala její ředitelka Michaela Ziková.

Více info: www.nakoledetem.cz.

  • Facebook
  • Twitter