Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Péče žďárské charity ulehčuje nejen rodinám, ale i nemocnicím

/
/
/
534 ZobrazeníPočet hospitalizovaných pacientů v nemocnicích a současně i počet nemocných v těžkém stavu a na jednotce intenzivní péče v posledních týdnech z důvodu onemocnění Covid-19 výrazně vzrostl. S tím přímo souvisí i nárůst počtu klientů terénních služeb žďárské charity, které poskytují péči seniorům a lidem v nepříznivé životní situaci.

Jedná se o Domácí zdravotní a hospicovou péči, Charitní pečovatelskou službu a Osobní asistenci. Tyto čtyři služby po celý rok pandemie nepřerušily poskytování své péče. Působí i v současnosti, kdy počet pozitivních Covid-19 roste a vyhlášená omezení týkající se pohybu osob v České republice jsou nejvýraznější. Naopak domácí péče je v posledních týdnech žádanější.

Domácí zdravotní péče nahrazuje účinně roli nemocnic
„Poskytování domácí péče hraje důležitou roli především pro kapacitu nemocnic. Ty nám z důvodu pandemie předávají do péče pacienty, u kterých to zdravotní stav dovolí. Naše terénní služby tak přispívají k navýšení volných lůžek v nemocnicích právě pro ty, kteří potřebují akutní péči. Jsme schopni zajistit běžné zdravotní úkony, jako jsou aplikace injekcí, převazy ran, odběry a další, ve stejné kvalitě jako v nemocnici. Proto se může pacient úspěšně léčit s námi doma, tam, kde je nejraději,“ vysvětlila Barbora Hadrous, vedoucí úseku zdravotních a hospicových služeb Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Poradenství pro blízké je velmi potřebné a žádané
Pacient, kterému jeho zdravotní stav dovolí domácí léčbu, opouští často nemocniční prostředí po několikatýdenní hospitalizaci, kdy nedocházelo k setkávání s jeho blízkými z důvodu nastalých omezení. Rodina tak často netuší, v jakém stavu je jejich blízký propouštěn z nemocnice domů, jak se o něj postará a jakou konkrétní péči mu poskytne. K tomu je pak nápomocná nejen zdravotní složka, ale i složka pečovatelská a osobní asistence.
„Mezi nejčastější úkony, které v poslední době poskytujeme, patří především poradenství. V mnoha případech řešíme s rodinnými příslušníky, jak se o dědečka či babičku postarat, kde zajistit příspěvek na péči, pronajmout kompenzační pomůcky apod. Tyto informace se rodina z důvodu co největšího omezení kontaktů mezi personálem nemocnice a blízkými a velké vytíženosti často mnohdy ani nedozví,“ doplnila Petra Ježová, vedoucí Charitní pečovatelské služby.

Charita pečuje i o Covid – 19 pozitivní klienty
Pracovníci terénních služeb charity se v mnoha případech postarali i o Covid-19 pozitivní klienty. Jednalo se například o péči Osobní asistence, kde bylo třeba nastavit nutná opatření jako používání ochranných pomůcek včetně obleku, či přeorganizovat rozpis tak, aby nedocházelo ke střídání pracovníků, čímž se preventivně zamezilo případnému přenosu nemoci. Pracovníci jsou rovněž pravidelně testováni.
„V Osobní asistenci nejčastěji vykrýváme čas, kdy je rodina v zaměstnání a nemůže se o své blízké postarat. Asistentka uživateli pomáhá s běžnými každodenními činnostmi. Nejčastěji je to podání jídla a osobní hygiena. Pečujeme také o uživatele, kteří nemají rodinu, nebo není v jejich silách s péči pomoci. Tam je pak třeba více činností jako péče o domácnost, pomoc s vyřizováním a osobních záležitostí a doprovod mimo domov. U většina našich seniorů je také velmi důležitá psychická podpora, obzvlášť v dnešní době, kdy díky zprávám z médií mají velké obavy,“ objasnila princip poskytované péče Jaroslava Pavlíčková, vedoucí Osobní asistenci.

Pomáhají i s postcovidovou fází
Charita mnohdy řeší i péči o pacienty s tzv. postcovidovým syndromem. Po prodělaném Covidu-19 a následném propuštění z nemocnice je zdravotní stav pacienta zhoršený a je třeba mu poskytnout následnou péči. Ta spočívá v komplexní péči o pacienta, kterou poskytuje zdravotní služba. Zdravotní sestry zajistí kontrolu zdravotního stavu a fyziologických funkcí, pohybovou a dechovou terapii, nácvik sebeobsluhy, případně kontrolní odběry krve. Jejich společnou snahou je, aby se pacient po prodělaném Covidu-19 v co možná nejkratším čase vrátil zase zpět ke svému způsobu života, na který byl zvyklý.
„Naše skoro již třicetiletá každodenní praxe potvrzuje, že v domácím prostředí pacienti rychleji pookřejí a jejich léčba probíhá úspěšněji. Rádi bychom vzkázali všem rodinným příslušníkům, aby se domácí péče nebáli a využili pomoc sítě našich terénních služeb,“ poslala na závěr vzkaz všem pečujícím Barbora Hadrous.

Pracovníci Charity plní přání žít doma. Splnit je druhým můžete i vy
Aby v letošním roce, kdy pandemie pokračuje, mohly terénní služby charity fungovat ve stejném rozsahu jako v roce předchozím, vyhlásila žďárská charita kampaň na podporu péče v domácnostech klientů nazvaná Mé přání je žít doma.
Už nyní je totiž jasné, že platby zdravotních pojišťoven, dotace, příspěvky klientů, dary fyzických osob, nadací a dalších sponzorských organizací nepokryjí tuto rozsáhlou a tolik potřebnou péči.
Služby charity lze podpořit prostřednictvím webové stránky nebo zasláním finančního daru na č.ú. 110889787/0300, VS 8062021.

V roce 2020, v prvním roce pandemie Covid-19, poskytla žďárská charita péči v rámci celého Žďárska:
• 1 045 pacientům Domácí zdravotní péče
• 255 uživatelům Charitní pečovatelské služby
• 87 klientům Osobní asistence
• 85 uživatelům Domácí hospicové péče

  • Facebook
  • Twitter