Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Památkáři vydávají novou publikaci Památky Vysočiny 2017-2018

/
/
/
716 ZobrazeníTelčské pracoviště Národního památkového ústavu vydává novou publikaci ze série Památky Vysočiny, která mapuje akce a události z oblasti památkové péče. Přiblíží čtenáři barokní kulturní krajinu, osobnost zbožné mecenášky, tajemné chodby či znovuzrozenou krásu staré venkovské fary.

„Publikované příspěvky je možné roztřídit do dvou tematických skupin. První tvoří články, které čerpají z vědeckovýzkumného projektu Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši. Představují laickému publiku výsledky bádání na Telčsku. Ve druhé skupině jsou příspěvky odrážející památkářskou praxi a zprostředkovávající poznatky terénních průzkumů,“ uvedl ředitel Národního památkového ústavu v Telči Pavel Macků.

První část knihy Památky Vysočiny 2017-2018, která je převážně dílem zaměstnanců Národního památkového ústavu (NPÚ), představují odborné články. Kromě příspěvků týkajících se působení jezuitů a odkazu mecenášky Františky hraběnky Slavatové zde jsou informace o podzemních chodbách fary ve Ždírci, o domech venkovských řemeslníků z počátku 19. století či o hotelu U Nádraží v Telči a jeho nepříznivém osudu.

Druhou část tradičně tvoří akce obnovy, které mají čtenáři přiblížit architektonicky, historicky či umělecky cenné objekty. Tentokrát je pozornost zaměřena na přestavbu Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě a na obnovy barokních fasád v Jihlavě. Čtenář se také seznámí s celkovou záchranou stropu zámecké kaple v Budišově a s obnovou venkovské fary v obci Křeč, která byla nominována na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro.

Třetí část publikace vyplňují zprávy informující například o projektu Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši. Zajímavým tématem bude pro čtenáře jistě projekt Archeologie z nebe. Již druhým rokem se na něm podílí územní odborné pracoviště NPÚ v Telči. Od roku 2019 dokumentuje vybrané archeologické lokality v Kraji Vysočina pomocí dálkového průzkumu (dron, letecké snímkování).

Obálka knihy Památky Vysočiny

Knihu je možné zakoupit v sídle územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči (Hradecká 6) nebo ji objednat na e-shopu Národního památkového ústavu. Její cena je 250 Kč.

  • Facebook
  • Twitter