Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Pacientům nabízí havlíčkobrodská nemocnice větší komfort a pohodlí při dialýze

/
/
/
1031 ZobrazeníOddělení hemodialýzy Nemocnice Havlíčkův Brod rozjelo novou službu pro své pacienty. Jedná se o domácí hemodialýzu se zapůjčeným přístrojem a pomocí ošetřovatelského personálu přímo doma u pacienta.  


Pocit svobody, možnost lépe si organizovat pracovní a volný čas, více společných chvil s rodinou a dalšími blízkými – to jsou hlavní důvody uváděné zatím třemi pacienty našeho dialyzačního střediska, kteří se rozhodli pro domácí hemodialýzu (HHD).
Tuto službu nabízí oddělení hemodialýzy Nemocnice Havlíčkův Brod svým pacientům jako první na Vysočině. Hemodialýza v domácím prostředí a bez asistence sestřiček nebo lékařů je možnost, kterou nabízí česká legislativa pacientům od roku 2015. Díky menšímu intervalu mezi dialýzami, úsporou času stráveného transportem na dialyzační středisko a čekáním na dialyzační ošetření, šetří domácí hemodialýza čas a výrazně ulevuje také zdraví pacientů. Domácí dialýza má výhodu i pro dialyzační středisko. „Pacientů s chronickým selháním ledvin stále přibývá a kapacita střediska je omezená. Proto vítáme takto samostatné pacienty, kteří tím pádem uvolní místo na dialyzačním středisku pacientům nesoběstačným,“ uvedl výhody primář oddělení František Šenk.
Oddělení hemodialýzy rozjelo tuto službu díky firmě BioNEXT, která zapůjčuje speciální dialyzační přístroje, dodává pacientům veškerý potřebný materiál domů, a zaučuje pacienty i sestry.

„O domácí hemodialýzu projevili na našem středisku zájem zatím tři pacienti – muži. Zaučování trvalo tři týdny. Spolu s pacienty se s přístrojem podrobně seznamovaly i dvě sestry, „ sdělila vrchní sestra oddělení Ilona Kubátová. Pacient musí nejenom zvládnout obsluhu dialyzačního přístroje, ale také zvládnout napojení a odpojení mimotělního oběhu a samotné napíchnutí své cévní spojky. Musí umět zvládat i krizové situace, například náhlý pokles krevního tlaku. „Pokud pacient toto vše zvládne, firma mu nainstaluje přístroj domů. Je vybaven potřebným materiálem a může si hemodialýzu provádět sám v domácím prostředí. O proběhlých dialýzách vede pacient záznamy – váhy, mezidialyzační přírůstky, hodnoty krevního tlaku. Tuto dokumentaci pak předkládá jednou měsíčně k nahlédnutí lékaři při pravidelných kontrolách v nefrologické poradně, kde jsou mu provedeny i podrobné krevní testy,“ dodala Ilona Kubátová. V daném mezidobí také pacienta jednou v průběhu měsíce navštíví doma zdravotní sestra z dialyzačního střediska a zkontroluje, zda dialýzy provádí správně.
Na dialyzačním středisku jsou pacienti dialyzováni standardně třikrát týdně po dobu čtyř hodin. Domácí dialýza probíhá častěji – šest týdně, ale trvá jen 2 až 2,5 hodiny. Tento model se co nejvíce blíží fyziologickému stavu ledvin, kdy ledviny pracují denně. Tudíž se zlepší celkový stav pacienta, nutrice, kompenzace krevního tlaku, lze předpokládat redukci nutných léčiv a další pozitivní aspekty.
Při domácí dialýze odpadá pro pacienty cestování na dialyzační středisko, čímž pacienti ušetří spoustu volného času. Pacient si také během dne sám zvolí dobu dialýzy, podle toho, kdy se mu to hodí.

  • Facebook
  • Twitter