Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Osm z deseti řidičů na Vysočině se nechá vyprovokovat k agresivnímu chování za volantemNa Vysočině se nechá k agresivnímu chování za volantem vyprovokovat osm z deseti řidičů, což je nejvíce v Česku. Regionální rozdíly v prohřešcích, kterých se řidiči při jízdě dopouštějí, vyplynuly z rozsáhlého průzkumu, jejž v rámci kampaně Agresivita zabíjí iniciovala Česká asociace pojišťoven. Partnery kampaně, zaměřené na prevenci agresivního chování řidičů, jsou Policie České republiky a Besip.

Velmi častým agresivním manévrem řidičů na Vysočině bývají tzv. myšky, tedy předjíždění na poslední chvíli. Někdy je dělá více než polovina řidičů v tomto kraji, což je společně s řidiči na Liberecku nejhorší výsledek napříč všemi kraji. Zároveň zde skoro dvě třetiny řidičů nedodržují bezpečnou vzdálenost a tlačí se na vozidlo před nimi. Nad povolenou rychlost jezdí běžně přes 40 procent místních řidičů, vyplývá z průzkumu agentury STEM/MARK. Za mnoha nebezpečnými předjížděcími manévry stojí také demografická specifika Vysočiny.
„Kraj Vysočina je specifickou částí Česka jak z hlediska demografického, tak z hlediska infrastruktury. V délce přes 90 kilometrů jej protíná hlavní páteřní komunikace D1 a ve chvíli, kdy se na dálnici stane dopravní nehoda, dochází k přetížení možných objízdných tras silnic nižších tříd. Vzhledem k tomu, že pomalá jízda jiných řidičů je nejčastějším spouštěčem agresivity, a kvůli malému počtu stoupacích pruhů, které by umožnily bezpečné předjetí jiného vozidla, jsou zde nebezpečné předjížděcí manévry každodenní záležitostí,“ říká Veronika Vošická Buráňová, krajská koordinátorka Besip MD pro Kraj Vysočina.
Ačkoliv jsou agresivní projevy na silnicích extrémně nebezpečné, za určitých okolností je ochotno je tolerovat 46 procent dotázaných. „Ochota českých řidičů omlouvat své prohřešky za volantem tím, že si to okolnosti žádají, je neobyčejně vysoká,“ komentuje výsledek dotazníkového šetření výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.
Platí také, že jednotlivým prohřeškům přikládají lidé různou závažnost. Zatímco například nedodržování bezpečné vzdálenosti, předjíždění na poslední chvíli, vybržďování či záměrné nedávání přednosti hodnotili dotazovaní jako velmi rizikové, troubení, křik a agresivní gestikulaci za nebezpečné nepovažuje téměř nikdo. Nicméně i tyto zdánlivě neškodné projevy mohou mít nedozírné následky, varuje Tomáš Neřold, vedoucí oddělení Besip Ministerstva dopravy: „Chcete-li dát například vytroubením jiného řidiče najevo, že má uhnout z cesty nebo vyrazit do křižovatky, protože už blikla zelená, je třeba si uvědomit, že to může vyvést z míry nejen daného řidiče, ale také všechny okolo. Lidé se začnou rozhlížet všude kolem, čímž ztratí pozornost, nebo náhle strhnou volant ke straně. To všechno jenom zvyšuje riziko, že někdo udělá skutečnou, fatální chybu.“

Kampaň Agresivita zabíjí
Kampaň Agresivita zabíjí, která byla spuštěna 17. září 2020, staví zejména na emotivních televizních a rádiových spotech, popisujících konkrétní nebezpečné situace způsobené agresivními řidiči, které mají fatální následky, a to nejen pro samotné účastníky dopravních nehod, ale i pro jejich blízké. Spoty doplňuje bannerová reklama i tištěná inzerce. V roce 2021 vznikla ještě humorná videa s Tigranem Hovakimyanem, cílící na mladé řidiče, kteří jsou podle dat ČAP za volantem až 2,5krát rizikovější. Na webu www.agresivitazabiji.cz si lze vyzkoušet své řidičské vlastnosti pomocí testu agresivity, který ČAP připravila ve spolupráci s dopravními psychology. Veškeré aktivity v rámci kampaně jsou financovány z Fondu zábrany škod.

Úvodní ilustrační foto: archiv Vysočina-news.cz

  • Facebook
  • Twitter