Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Odpovědnou aktivitou roku 2023 je činnost komunitního centra Silo Jihlava

/
/
/
199 ZobrazeníČtvrtým rokem je v rámci srovnávacího výzkumu Místo pro život vyhlašován vítěz speciální kategorie Odpovědná aktivita roku. V ní je oceňována konkrétní aktivita, která v nedávné době kdekoli v ČR vedla ke zlepšení života obyvatel nebo přispívá ke zlepšení prostředí v lokalitě. Možnost nominace měli nejen členové kolegia, ale také zástupci municipalit a široké veřejnosti. Letošním vítězem se staly aktivity komunitního centra Silo Jihlava, které rozvíjí kulturu, podporuje kreativitu, sdílení a spolupráci v krajském městě Vysočiny.

Silo Jihlava
Vítězné Silo Jihlava je vznikající komunitní prostor otevřený všem. Společně rozvíjí kulturu, podporuje kreativitu, sdílení a spolupráci. Využívat je možné komunitní prostor, velkou zahradu se zastřešenými plochami, posezením a ohništěm, hrnčířský kruh a další. Komunita se usídlila v Jihlavě v historické budově se zajímavou minulostí. Bývalé mechanizované obilní skladiště se nachází vedle městského nádraží v blízkosti centra města. Tato donedávna opomíjená dominanta Jihlavy byla otevřena v roce 1928 a tvoří ji tři části – hlavní budova mechanizovaného obilního skladiště, zázemí pro zaměstnance s byty a kancelářskými prostory a nákladová rampa. Součástí je i velký pozemek s pozůstatky kolejí, s halou a městskou divočinou. Specifickou podobu zaoblené střechy tvoří unikátní lamelové dřevěné krovy, díky kterým byla budova v roce 2019 prohlášena kulturní památkou, což zabránilo jejímu zboření. Komunita přijímá rozhodnutí společně, a funguje na bázi pracovních skupin a menších týmů. Misí je vytvářet v Jihlavě prostor otevřený všem, kdo souzní s hodnotami komunity bez ohledu na věk a původ. Komunita podporuje kulturu, kreativitu, sdílení a spolupráci, a buduje bezpečné místo v centru města pro seberozvoj i zábavu. „Snažíme se odpovědně fungovat mezi sebou i ve vztahu k našemu okolí. V nehierarchicky řízeném kolektivu to ani bez osobní zodpovědnosti nefunguje. Uvědomili jsme si hlavně to, jak skvělá a důležitá je rozmanitost, protože každému jde něco jiného, můžeme se od sebe vzájemně učit i si být oporou. Po všech kulturních akcích je nakonec stejně nejlepší společně jen tak být kolem ohně,“ říká Hana Zoor Svačinková, která má v Silo Jihlava na starosti mimo jiné PR.

Jiří Rudolf, Technický klub mládeže
Na druhém místě v hlasování kolegia skončil Jiří Rudolf, který je propagátorem technického zájmového vzdělávání a polytechnické výchovy na Litoměřicku. Jeho životním dílem se stal Technický klub mládeže, jedinečná platforma pro technické zájmové vzdělávání. Projekt Technického klubu mládeže vychází z předpokladu, že pokud se vytvoří jedno místo, kam se soustředí prostředky a odborný lidský potenciál, tak se výrazně zefektivní celý proces polytechnického vzdělávání jak v primární, tak sekundární oblasti, jíž je zájmové vzdělávání. Projekt Technického klubu opouští zaběhnutý model „kroužků“ a otvírá platformu, ve které soustřeďuje veškeré technické aktivity, prolínající se stejně tak jako v reálném světě. Základním rozdílem mezi tradičním „kroužkem“ a konceptem TKM je možnost volného přecházení mezi jednotlivými sekcemi a kooperace mezi jednotlivými účastníky. Projekt Technického klubu mládeže a jeho dnešní úroveň, která je ojedinělá v celé ČR, je obrazem desetileté práce především dobrovolníků-lektorů a malého týmu profesionálních pedagogů volného času. Absolventi jsou dnes nejen na gymnáziích a středních technických školách, ale i na TU v Brně, TU v Ostravě a ČVUT v Praze.

Rudolf a Renata Kasperovi
Bronz berou Rudolf a Renata Kasperovi za změnu tváře historické budovy původní Elektrárny Poříčí 1 v Trutnově, která stojí ve výrobním areálu společnosti KASPER KOVO. Unikátní místo pro umělecké expozice historického objektu, vycházející z jeho industriální podstaty, oslovilo Rudolfa Kaspera, zakladatele a jednatele firmy natolik, že se rozhodl objekt revitalizovat ve verneovský technicistní svět s uměleckou náplní. Pětipodlažní dům na východním okraji Trutnova se tak v květnu 2023 vůbec poprvé otevřel veřejnosti. V tuto dobu byla dokončena funkční část poskytující nadčasové prostory sochám a plastikám mimořádných rozměrů, právě takovým, jaké se do jiných českých galerií nevejdou. Kvalitně zrekonstruované velkorysé interiéry s vysokými stropy poskytují vystavujícím umělcům potřebný prostor, návštěvníkům i odborné veřejnosti pak dopřávají jedinečný zážitek ze setkání se současným výtvarným uměním.

  • Facebook
  • Twitter