Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Oblastní charita ve Žďáře nad Sázavou slaví 25 let

/
/
/
1067 ZobrazeníOblastní charita ve Žďáře nad Sázavou vznikla v roce 1993. Za dobu své existence se vyprofilovala v organizaci, která poskytuje sociální, zdravotní a humanitární služby lidem v nepříznivé životní situaci. Také nabízí služby podporující fungování rodiny a služby prevence rizikového chování. Jedním z jejích největších projektů je charitní pečovatelská služba, kterou v rozhovoru přibližuje její vedoucí Kateřina Kučerová.

Kateřino, jste vedoucí Charitní pečovatelské služby. O koho vaše zařízení pečuje?

Pečujeme o osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jsou odkázáni na pomoc druhých při péči o sebe a domácnost, aby mohly zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Péči zajišťuje tým pracovnic složený z jedné vedoucí, dvou sociálních pracovnic, dvanácti pracovnic v sociálních službách na celý úvazek, čtyř pracovnic na dohodu o provedení práce a jedné pracovnice, která má na starosti údržbu a mytí jídlonosičů. Tým Charitní pečovatelské služby máme ryze ženský.

 Jaké úkony v současné době vaši uživatelé nejvíce potřebují?

Největší zájem je o dovoz nebo donášku jídla, avšak stále více přibývá i požadavků na celkovou péči o vlastní osobu, kam například spadá pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík a také úkony osobní hygieny. Velký zájem je i o fakultativní službu, kterou je doprava uživatele. Tu nejčastěji využívají lidé na dovoz a odvoz k lékaři, na úřady či na pořízení běžných nákupů. K zajištění veškeré péče nám velmi napomáhají služební automobily, které plně využíváme, a jsou stále vytížené. Šetří čas, a tím nám pomáhají zabezpečit více péče nejenom ve městech, ale i ve vzdálenějších obcích. Mezi další úkony, které jsou velmi žádané, patří praní a žehlení prádla. Přímo v Domě s pečovatelskou službou v Bystřici nad Pernštejnem máme prádelnu, kde pereme, žehlíme a provádíme drobné úpravy prádla jako je přišití knoflíku či výměna kalhotové pruženky apod.

Zmínila jste, že ve vašem kolektivu pracují pouze ženy. Nechybí vám při vaší náročné práci v týmu mužská síla?

Role muže nám nejvíce chybí v technických činnostech. Jelikož máme v rámci služby osm služebních automobilů, musíme zajišťovat jejich provoz. Často řešíme drobné úpravy na vozech a občas i nějaké poruchy, a především zde nám mužská síla chybí. A není to jen péče o vozidla, ale i v zimě boj s mrazem a sněhem. Když nám zapadnou garáže a vjezdy sněhem, tak musíme vzít brzy ráno lopaty a sníh odházet a v zimě každé ráno oškrábat okna u vozů, které nemáme garážované. Pak je to údržba prostor pečovatelek, údržba košů, ve kterých vozíme jídlonosiče. Pečovatelky se často i u uživatelů dostávají do rolí údržbářů, ať už je to výměna žárovek, nahození elektrických jističů či správa rozpadajících se klik. A v rámci pečovatelských úkonů je to pak topení v kamnech, vč. donášky a přípravy topiva a údržba topných zařízení. Nedávno jsme měli v rámci služby praktikanta – mladého muže a jeho přítomnost byla našimi uživateli velmi kladně hodnocena. Mužský element mezi samými ženami umí dělat divy 😊.

Už jste naznačila, že jste terénní službou, tzn. že jezdíte do domácností vašich uživatelů. Poskytujete nějakou péči i mimo domov uživatelů vašich služeb?

Ano, běžně poskytujeme péči i mimo bydliště uživatelů, a to již zmíněnou dopravu uživatele, kdy dovezeme seniory tam, kam potřebují. Dále pak poskytujeme doprovázení dospělých k lékaři, na úřady a instituce a zpět. Tento úkon je také často využívaný, především při doprovodech k lékaři. Obvykle se doprovody pojí s dopravou uživatele. Pečovatelka přijede vozem k domu seniora, doprovodí ho k autu, pomůže nastoupit. Odveze ho například k lékaři, kam ho dovede, je mu fyzickou oporou nebo využije mechanický vozík.

Pokud je třeba, je po celou dobu s uživatelem v čekárně u lékaře. V případě potřeby ho doprovodí do lékárny či na jiné vyšetření a poté mu opět pomůže s nástupem do auta a odveze ho zpět domů. Další službu, kterou mohou senioři využít mimo svoji domácnost, je pomoc při úkonech osobní hygieny ve středisku osobní hygieny přímo v přízemí Domu s pečovatelskou službou na Hornické 643 v Bystřici nad Pernštejnem, kde sídlí naše služba. Středisko osobní hygieny jsou speciálně upravené prostory pro poskytování úkonů osobní hygieny pro osoby s omezenou hybností. Součástí prostoru je velká vana a také prostorný sprchový kout. Celý prostor je bezbariérový. Ve středisku poskytujeme i základní péči o vlasy a nehty. Samozřejmostí u pánů je i úprava vousů. V rámci poskytování zmíněné fakultativní služby, kterou je doprava uživatele, zajišťují pracovnice odvoz a dovoz uživatelů i na středisko osobní hygieny.

V jakých lokalitách vás mohou lidé potkat?

Službu poskytujeme v Bystřici nad Pernštejnem, Žďáře nad Sázavou a v okolních obcích obou měst do dojezdové vzdálenosti 15 km. Lidé nás tak mohou například potkat v Lísku, Štěpánově nad Svratkou, Dalečíně, Polničce či Rudolci. Všechny úkony poskytujeme ve všech lokalitách, kde působíme. Není tedy rozdíl, zda člověk potřebuje dovézt oběd v Bystřici nad Pernštejnem, v Albrechticích nebo v Rudolci.

Může vás kontaktovat i rodina, která má imobilního seniora a je třeba se o něj postarat v době, kdy není nikdo z blízkých doma?

Určitě může, a to vždy na základě žádosti o péči a návštěvy sociální pracovnice přímo u zájemce o službu se vyhodnotí, na co naše péče ještě stačí a jak moc jsme schopni rodině v její péči o blízkého pomoci. V případě, že je péče rozsáhlá a je nutné, aby pracovník byl u seniora nepřetržitě po celou dobu, kdy není rodina doma, nabízíme rodině spolupráci s jinou službou Oblastní charity Žďár nad Sázavou, kterou je Osobní asistence. Osobní asistent zůstává u osoby, která potřebuje péči několik hodin denně. Běžná praxe je, že u jednoho našeho uživatele se prolínají obě služby.

 

 Jaká je cena vaší služby?

Cena služby se různí podle poskytovaného úkonu. Každý úkon má svou vlastní cenu a také je důležité, zda je úkon účtován sazbou za hodinu nebo za kus. Úkony se účtují podle skutečně spotřebovaného času. V praxi to například znamená, že úkon s názvem běžný úklid a údržba domácnosti, který má sazbu 100 Kč za hodinu a který bude v domácnosti seniora proveden za 30 minut, vyúčtujeme za 50 Kč, tedy poměrnou částí dané hodinové sazby. Pro zajímavost uvedu ceny nejžádanějších úkonů, jakými jsou dovoz a donáška jídla, kde je cena 15 Kč za kus, dále doprava uživatele, kde je cena 8 Kč za kilometr. Cena praní a žehlení prádla je 60 Kč za jeden kilogram prádla.

Předpokládám, že nejčastějším přáním vašich uživatelů je žít co nejdéle doma. Dokážete jim toto přání splnit?

Máte pravdu. Přáním našich uživatelů, stejně jako každého jiného člověka, je zůstat žít ve své domácnosti, v prostředí, kde je doma. Senioři v případě snížení soběstačnosti preferují setrvání v domácnosti a péči rodiny nebo někoho, kdo se o ně postará tam, kde to znají. Prostředí má na udržení schopností a dovedností seniorů zásadní vliv. Domov není pouze o materiálním vybavení, ale především o vztazích, vzájemné blízkosti, známém prostředí a pocitu bezpečí. A právě proto je zde pečovatelská služba, která pomáhá osobám se sníženou soběstačností, aby mohly zůstat žít ve své domácnosti, co nejdéle to jde. Ve spolupráci s rodinou se často podaří nastavit péče, která jejich blízkým pomáhá prožít stáří v domě, kde prožili celý život, kde mají své příbuzné, sousedy a známé, a to má jistě smysl.

 

  • Facebook
  • Twitter