Obchvat Nového Veselí uleví regionu od dopravy – Vysočina-news.cz
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Podpořte nás prosím.

Please turnoff your ad blocking mode for viewing your site content

img

Obchvat Nového Veselí uleví regionu od dopravy

/
/
/
638 ZobrazeníObchvat Nového Veselí na silnici II/353 zjednoduší a urychlí jízdu mezi Jihlavou a Žďárem nad Sázavou a odlehčí městysu Nové Veselí a obci Budeč od tranzitní osobní i nákladní dopravy. Pětikilometrový obchvat za 350 milionů korun vybudovala Skanska během roku a půl.

Investorem je Kraj Vysočina, téměř 80 % nákladů zaplatí Evropská unie. První řidiči jej budou moci využít v pátek 30. října dopoledne.
„Obchvat Nového Veselí je další významnou investiční akcí Kraje Vysočina, která výrazně usnadní cestování mezi krajským městem a Žďárem nad Sázavou. Spokojení budou i obyvatelé městysu Nové Veselí a sousední obce Budeč, kteří ocení především odvedení intenzivní dopravy na nový obchvat,“ shrnuje význam stavby hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
Její důležitost vyzdvihl i starosta městyse Zdeněk Křivánek: „Nový obchvat zlepší dopravní situaci v celém okolním regionu Vysočiny, nám v Novému Veselí přinese hlavně větší bezpečnost silničního provozu, nejen pro řidiče, ale zejména pro chodce.“ Stavba obchvatu se podle něj velmi zdařila a nedocházelo během ní k žádným neřešitelným omezením. „Naopak oceňujeme vstřícný přístup firmy Skanska k ostatním subjektům, kteří byli v určité fázi stavbou dotčeni, tedy k zemědělcům, lesníkům, občanům Nového Veselí a okolních obcí,“ dodal starosta Křivánek.
„S výsledným dílem jsme spokojeni, kromě profesionálního a kvalitního provedení je navíc velmi citlivě osazeno do terénu. Stavba výrazně zlepší dopravu v obci Budeč, kde denně projede sedm až osm tisíc vozidel. Díky obchvatu očekáváme snížení na úroveň 30 procent původní dopravy. Kromě toho stavba ulehčí obyvatelům Budče od hluku, prašnosti a vibrací a umožní tím i další rozvoj obce. Důležitý pro nás je i fakt, že při zachování původní průjezdní komunikace jako krajské silnice zůstane v původním rozsahu zachována i autobusová doprava,“ uvedl starosta obce Budeč Jiří Chalupa.

Výstavba trvala rok a půl
Nová komunikace dlouhá 5,1 kilometru vyrostla východně od městysu Nové Veselí a sousední obce Budeč a její výstavba trvala jeden a půl roku. „Projekt zahrnoval směrové odklonění silnice II/353 mimo zástavbu městyse Nové Veselí a obce Budeč, vybudování hlavní trasy v délce 5 060 metrů na zelené louce, dále napojení obce Budeč, kruhovou křižovatku ve směru Březí nad Oslavou a napojení městyse Nové Veselí. Součástí stavby byl také most přes řeku Oslavu a přeložky inženýrských sítí,“ upřesnil hlavní stavbyvedoucí společnosti Skanska Petr Vejražka s tím, že při zakládání a sanaci násypů nového silničního tělesa použili specialisté Skanska struktury geokošů a geomříží pro vyztužení zeminy. Tyto materiály by měly zlepšit únosnosazakládaných násypů a přispět tak k vyšší kvalitě díla. rovedeme ohumusování. Na jejím místě bude v budoucnu pole a travnaté plochy,“ doplnil Petr Vejražka a dodal, že spolupráce s investorem i obcemi byla na vysoké úrovni. Veškeré práce by měly být ukončeny v březnu příštího roku.

Stavbu spolufinancovala Evropská Unie
Na stavbu obchvatu za 350 milionů korun, který realizovala společnost Skanska, požádal Kraj Vysočina o spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu. Evropská dotace včetně podílu ze státního rozpočtu by měla pokrýt část způsobilých výdajů ve výši bezmála 270 milionů korun.

  • Facebook
  • Twitter