Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

O malé pacienty se v novoměstské nemocnici starají od roku 1942. Mají největší spektrum odborných dětských ambulancí na Vysočině

/
/
/
243 ZobrazeníPediatři v novoměstské nemocnici se o malé pacienty starají doslova od kolébky až do dospělosti. Jsou mezi prvními, kdo děti vidí při příchodu na svět. Sledují jejich první krůčky, vidí, jak postupně rostou. Znají jejich bolístky a strasti. Pomáhají jim ve chvíli, kdy si jejich rodiče nevědí rady.

„Jsme rádi, když se můžeme starat o děti, které se u nás narodily. Je to výhodné pro dítě a jeho rodiče i pro naše lékaře na lůžkovém oddělení a v odborných ambulancích. Usnadňuje to kontakt a komunikaci. Mnohdy již z novorozeneckého oddělení či období víme o některých problémech, které se u dítěte objevily, informaci si mohou lékaři mezi sebou snadno předávat a zdraví malého pacienta řešit společně a komplexněji. U dětí, které se narodí v jiných porodnicích a v pozdějším období vyhledají vyšetření u nás, máme někdy problém v tom, že některé informace o jejich zdraví se obtížně zjišťují, komplikovaněji se navazuje na léčbu vedenou jiným týmem lékařů. Pokud rodiče počítají s tím, že se zdravotními potížemi jejich budoucího dítěte budou případně preferenčně jezdit do novoměstské nemocnice, je jistě dobře, když si ji vyberou i jako porodnici,“ vysvětluje primář dětského oddělení novoměstské nemocnice Matouš Záleský.

„Je to podobné, jako když má člověk po celý život svého praktického lékaře, který zná jeho, jeho rodiče i sourozence. I pro nás je velká výhoda, když malého pacienta známe už od narození,“ dodal.
Ihned poté, co dítě přijde na svět, je v novoměstské nemocnici pod bedlivým dohledem lékařů. Novorozenci projdou řadou vyšetření, a to jak těch standardních, jako je třeba vyšetření zraku, sluchu nebo kyčlí, tak i některými nadstandardními. „Jde například o vyšetření SMA (spinální muskulární atrofie) a SCID (syndrom těžké kombinované imunodeficience), což je vlastně porucha tvorby protilátek. Pokud se toto onemocnění zjistí v novorozeneckém věku, může to být v rámci léčby stěžejní. A zapojili jsme se taky do nepovinného screeningu ledvin. Jde o ultrazvukové vyšetření, díky němuž se nám daří zachytit vrozené vady. Děti jsou tak dříve sledované na nefrologii a dokážeme dříve podchytit nejrůznější komplikace,“ konstatuje dětská lékařka Lenka Navrátilová.

Častý kontakt s maminkami vede i ke vzájemnému sblížení. „Snažíme se s nimi navázat užší vztah. Můžeme jim pak pomoci třeba s ošetřovatelskou péčí. Nebo jim nabídnout odlehčovací službu. Jsme rádi, když nám maminky začnou důvěřovat a řešit s námi i různé drobnosti, které je trápí. Často nám to pak pomůže dříve vyřešit situace, kdy se dítě chová nestandardně. Vyhneme se tak eventuálním komplikacím,“ podotýká Lenka Navrátilová.
S maminkami i dětmi se tak lékaři z dětského oddělení setkávají při porodu, na novorozeneckém oddělení a pak následně i v ambulancích. „Často se potkáváme i s jejich sourozenci, víme tak o nich více a vytváříme si bližší vztahy,“ potvrdila lékařka.

Přestože novoměstská nemocnice nepatří mezi velká zdravotnická zařízení, zdejší dětské oddělení se může pochlubit největším spektrem odborných dětských ambulancí v Kraji Vysočina. „Máme tu všeobecnou pediatrickou ambulanci, kardiologickou, nefrologickou, endokrinologickou, diabetologickou, endokrinologicko-obezitologickou, gastroenterologickou, alergologickou a ambulanci pro rizikové novorozence. Poslední jmenovanou jsme otevřeli letos,“ vyjmenoval primář. Spektrum péče o dětské pacienty doplňuje oddělení dětské neurologie a další dětské odborné ambulance při chirurgických oborech. Na začátku letošního roku udělilo Ministerstvo zdravotnictví novoměstskému dětskému oddělení statut centra vysoce specializované péče pro léčbu dětského diabetu.

Do zmíněných ambulancí nepřijíždějí pouze rodiče s dětmi ze Žďárska, ale jezdí sem z Pardubického i Jihomoravského kraje. „Jsme schopni pokrýt velké spektrum dětských nemocí, které nepatří do kategorie extrémně vzácných onemocnění. Díky lepší diagnostice ale dokážeme i některá vzácná onemocnění velmi brzy rozpoznat. Našimi ambulancemi už prošly děti s metabolickými vadami, měli jsme tu děti s diagnózami, které jsou dokumentované pouze u jednotek jedinců na celém světě. V takových případech poskytneme prvotní diagnostiku, a poté pošleme dítě k odborníkovi, který se na dané onemocnění specializuje. S mnoha specialisty velmi úzce spolupracujeme,“ říká Matouš Záleský.

Lékaři se ale často setkávají i s opačnou situací, kdy se něco jeví jako závažný problém a nakonec se z něj vyklube banalita. „Klasickými příklady jsou děti s dlouhodobými bolestmi břicha, které jezdí na chirurgii na ultrazvuky a nakonec se dostanou k nám. A ze závažného problému se vyklubou roupy,“ připomenul klasické onemocnění „špinavých rukou“ u dětí primář.

Novoměstské dětské oddělení patří mezi jedno z nejstarších v republice. Bylo otevřeno 5. února 1942 a pro malé pacienty tam tehdy bylo připraveno šedesát lůžek. „Bylo to první dětské oddělení v kraji. A vzniklo také dříve, než mnohá dětská oddělení v nemocnicích z jiných krajů,“ potvrdil Matouš Záleský.

V současné době disponuje oddělení sedmi lůžky intenzivní péče a pětadvaceti lůžky pro standardní péči. Samozřejmostí je ubytování rodiče, k dispozici jsou i dva nadstandardní pokoje. „Po hlavní rekonstrukci realizované 2018 probíhají další úpravy a zkrášlování vnitřních prostorů, zaměřujeme se na vybavení pokojů, provozu i vybavení herny,“ uzavírá primář dětského oddělení.

  • Facebook
  • Twitter