Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

O farním kostele sv. Jakuba v Telči

/
/
/
461 ZobrazeníNárodní památkový ústav v Telči obnovuje v roce 2022 přednáškový cyklus Rodinné stříbro – Památky kolem nás. První letošní přednáška nazvaná Farní kostel sv. Jakuba v Telči se koná ve středu 14. září v 18.00 v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči. Přednášejícím je Ondřej Hnilica. Vstup zdarma.

Kostel sv. Jakuba je jedním ze svědků středověku Telče, jehož osudy se neodmyslitelně vtiskly do jeho historie. Dnešní podoba je výsledkem regotizačního snažení z konce 19. století. Nejvýraznějším ohrožením památky však ve druhé polovině 20. století byla narušená statika věže, která dokonce hrozila zřícením.

Ondřej Hnilica vystudoval Fakultu stavební VUT v Brně, kde absolvoval i postgraduální studium zaměřené na historické stavby, které ukončil obhajobou disertační práce Analýza konstrukčních–mikroklimatických kritérií románské rotundy ve Znojmě. Současně vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě MU a během svého studijního pobytu v Římě sepsal diplomovou práci Nanebevstoupení Krista jako apoteóza, nebo nanebevzetí (III.-VI. s.)?
V letech 2016 až 2020 se na územním odborném pracovišti Národního památkového ústavu v Telči zabýval především stavebněhistorickými průzkumy jako spoluřešitel projektu NAKI II: Telč a Jezuité, řád a jeho mecenáši. V současnosti pracuje na české edici původního německy psaného díla A. Kroesse, Dějiny České provincie Tovaryšstva Ježíšova, pro Českou provincii Tovaryšstva Ježíšova. Příležitostně pracuje také na dílčích úkolech pro Historický ústav AV ČR v. v. i, v rámci programu Strategie AV21.

  • Facebook
  • Twitter