Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

O dostavbě Dukovan na zimním stadionu v Třebíči

/
/
/
994 ZobrazeníVeřejné projednání posuzování vlivů na životní prostředí záměru Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany se bude konat v úterý 19. června od 12.00 na zimním stadionu v Třebíči. Akci oznámilo Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí. 

Vzhledem k dotčeným samosprávným celkům, kterými jsou Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj a sedmnáct obcí a dotčeným státům: Slovensko, Polsko, Německo, Maďarsko proběhne podle informací ministerstva jednání v českém jazyce, simultánní tlumočení do a z němčiny, polštiny a maďarštiny bude zajištěno.

Každý účastník veřejného projednání je povinen seznámit se s návštěvním řádem Zimního stadionu města Třebíče. Vstup veřejnosti do objektu bude umožněn od 11.00. S ohledem na vstupní kontrolu doporučuje ministerstvo tuto časovou rezervu využít.

Informace o veřejném projednání je rovněž k dispozici v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí a na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR, pod kódem záměru MZP469.

  • Facebook
  • Twitter