Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Nový Pavilon péče o rodinu otevřen: Oslava nejen budovy, ale i výjimečných osobností

/
/
/
186 ZobrazeníNemocnice Pelhřimov slavnostně otevřela nový Pavilon péče o rodinu. Stavba za bezmála 600 miliónů korun, která je koncipována jako pasivní dům, zajistí moderní standard pro poskytování lékařské péče, ale také přináší inovaci s ohledem na životní prostředí.

Slavnostní pásku ve čtvrtek 17. srpna stříhali hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný, radní Kraje Vysočina pro oblast majetku Karel Janoušek, ředitel Nemocnice Pelhřimov Jan Mlčák, náměstek pro rozvojové činnosti Nemocnice Pelhřimov Jiří Běhounek, pan Dieter Morszeck, za společnost Obermayer Helika Josef Kříž a za společnost PKS stavby, a. s., Jaroslav Kladiva. 

„Kraj Vysočina věnuje modernizaci a rozšíření zázemí pro poskytování zdravotní péče v rámci svých nemocnic velkou pozornost. V tomto případě jsme při plánování i realizaci využili zkušeností, které jsme získali při předchozích stavbách špičkových pracovišť. Pro nás jako zřizovatele pozornost věnovaná pelhřimovské nemocnici nekončí. Realizujeme přístavbu hlavní lůžkové budovy pro instalaci magnetické rezonance,  je připravena generální oprava stravovacího provozu nebo opravy technických a servisních objektů,“ připomněl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.  Zásadní pro úspěšnou realizaci tohoto projektu byla spolupráce mezi nemocnicí a objednatelem a hlavním investorem stavby, zřizovatelem nemocnice, Krajem Vysočina. Jeho vlastní investice do nového pavilonu dosáhla částky 592 milionů korun bez DPH. Kromě toho byla nemocnice podpořena velkorysým finančním darem ve výši dva milionů euro od Nadace Dieter Morszeck Stiftung, tento příspěvek byl výhradně určen na stavbu dětského oddělení. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 50 milionů korun. Kraj Vysočina poskytl dalších 110 miliónů korun na pořízení moderní zdravotnické techniky a vybavení pavilonu. „Nový pavilon byl navržen pomocí BIM technologie a je postaven v pasivním standardu, což není u veřejné budovy zcela běžné. Navíc provoz nemocnice je specifický. Při projektování musel být kladen důraz na provozní požadavky, splněny musely být přísné hygienické normy, velkou trpělivost si vyžádalo zapojení všech systémů, které jsou třeba k propojení provozů,“ připomíná radní Kraje Vysočina pro oblast majetku Karel Janoušek. 

Do nového pavilonu se v následujících týdnech přestěhují provozy dětského oddělení, gynekologicko-porodnického oddělení a neurologického oddělení. Zázemí tam rovněž najdou neurologické ambulance, urologické ambulance, gynekologická ambulance, lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost, ambulance praktického lékaře pro děti a dorost. S ohledem na potřeby společnosti se nový dětský obvod v Pelhřimově bude specializovat na péči o děti do 15 let. Ambulance přijme až tisíc pacientů, a to nově narozené děti a děti bez stávajícího praktického lékaře. „Všichni, kteří najdou v tomto moderním pavilonu zázemí, budou využívat nové a komfortní prostory. Vylepšením provozních vazeb mezi pavilony, které nám umožňují nadzemní spojovací krčky, jsme schopni lépe koordinovat pohyb pacientů a lékařů, což nepochybně zefektivní naši péči,“ sdělil ředitel Nemocnice Pelhřimov Jan Mlčák. „Pokud jde o současné zázemí, může se nyní krajská nemocnice Pelhřimov řadit k nejmodernějším ve spádovém území. Chceme po jejím vedení, aby se zde dělala dobrá medicína a aby naše nemocnice byla atraktivním zaměstnavatelem i pro absolventy středních i vysokých škol. Hodně si slibujeme od moderního pracoviště gynekologie a porodnice. Toto oddělení dlouhodobě působilo v ne zcela ideálních prostorech. Bude nás zajímat zpětná vazba nastávajících maminek nejen z Pelhřimovska, ale i Dačicka, Jindřichohradecka nebo Vlašimska,“ prozradil náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

Pavilon, který je navržen s důrazem na energetickou účinnost, je opatřen inovativními prvky, jako je zelená střecha, která nejen zlepšuje izolaci a úspory energie, ale také přináší estetickou hodnotu. Venkovní žaluzie, vzduchotechnika a inteligentní osvětlení jsou dalšími aspekty, které podporují efektivní provoz budovy. V rámci poskytování nejlepší péče nemocnice pořídila plně elektricky polohovatelná lůžka, porodní lůžka a novorozenecká lůžka, která zlepší pohodlí pacientů. Dále bylo pořízeno moderní přístrojové vybavení, včetně monitorů životních funkcí, infuzní techniky a ultrazvuků, které umožní pokročilé diagnostické metody a nové způsoby vyšetřování. Pětipodlažní Pavilon péče o rodinu Nemocnice Pelhřimov se začal stavět na podzim 2020. Dodavatelem stavby jsou společnosti PKS, a. s., a Metrostav. Nové dominantě areálu nemocnice dali podobu architekti a projektanti společnosti Obermayer Helika. Podle jejich návrhu vznikl minimalistický objekt ve strmém svahu. První nadzemní patro je plně prosklené. Stejný materiál byl zvolen i pro opláštění tří spojovacích krčků, které propojují nový pavilon se sousedními objekty. Barvami architekti nešetřili ani při návrhu řešení interiérů stavby. 

Pamětní medaile Nemocnice Pelhřimov 
Při příležitosti otevření nového Pavilonu péče o rodinu došlo nejen k oslavě nové budovy, ale také k ocenění osobností, které tvoří srdce a duši nemocnice. Pamětní medaile z rukou ředitele nemocnice pana Jana Mlčáka za významné celoživotní dílo, mimořádnou dlouholetou spolupráci a za zásluhy o rozvoj Nemocnice Pelhřimov obdrželi:  
Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina
Vladimír Novotný, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví
Dieter Morszeck, ředitel Nadace Dieter Morszeck Stiftung
František Bárta, primář ARO v letech 1991 až 2016
Jiří Běhounek st., primář ortopedického oddělení v letech 1986 až 2013
Jitka Dejmková, hlavní sestra Městské nemocnice Pelhřimov a později Okresní nemocnice Pelhřimov v letech 1991 až 2002, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči v letech 2003 až 2016
Zdeněk Hejduk, ředitel pelhřimovské nemocnice v letech 1996 až 2000
Stanislav Houštěk, primář dětského oddělení od roku 2005 až dosud
Pavel Hrala, ředitel Nemocnice Pelhřimov v letech 2000 až 2010
Karel Kalla, založil a byl primářem oddělení klinické biochemie v letech 1963 až 2009 a dále byl ředitelem nemocnice v letech 1966 až 1978
Petr Kessler, primář oddělení hematologie a transfúziologie v letech 2000 až 2022
Jaromír Kořínek, primář radioterapeutického oddělení v letech 1981 až 2011
Tomáš Koubek, vedoucí technického oddělení v letech 2003 až 2011, do roku 2016 náměstek hospodářsko-technické služby
Karel Křikava, primář chirurgického oddělení v letech 1984 až 2002. Zakladatel Pelhřimovských chirurgických dnů. • Vladimír Leman, primář interního oddělení v letech 1971 až 1991
Martin Novák, primář radiodiagnostického oddělení v letech 1986 až 2015
Jaromír Pangrác, který v roce 1990 založil samostatné urologické oddělení Nemocnice Pelhřimov, vedl ho až roku 2012
Jan Syrový, primář neurologického oddělení v letech 1999 až 2016 (ceremoniálu se nezúčastnil, pamětní medaile mu bude předána dodatečně)
Jan Mlčák, ředitel Nemocnice Pelhřimov v letech 2010 až 2020, následně ředitelem od roku 2022 do současnosti.
Pamětní medaili panu řediteli předal bývalý hejtman Kraje Vysočina a současný náměstek pro rozvojové činnosti Nemocnice Pelhřimov MUDr. Jiří Běhounek st.   

Rekordní úspěch: Den otevřených dveří v Nemocnici Pelhřimov přilákal stovky návštěvníků 
Den otevřených dveří Pavilonu péče o rodinu Nemocnice Pelhřimov pro bývalé zaměstnance oddělení, která budou sídlit v nově otevřeném pavilonu, měl připomenout minulost, přivítat přítomnost a odhalit budoucnost, překonal všechna očekávání, protože přilákal stovky nadšených návštěvníků. Bývalí zaměstnanci nemocnice se sešli ve čtvrtek 17. srpna odpoledne v atmosféře radosti. Procházeli se novými chodbami Pavilonu péče o rodinu, vzpomínali na doby minulé a zároveň obdivovali pokrok současné doby. Setkání s kolegy, s nimiž prožili mnoho vzpomínek, bylo dojemné a povzbudivé. V pátek 18. srpna se dveře nemocnice otevřely veřejnosti a toto gesto se setkalo s velkým úspěchem. Přesně 707 zájemců všech věkových kategorií prozkoumalo moderní zařízení, získalo informace o poskytovaných službách a seznámilo se s některými pracovníky nemocnice. Široká škála zájmů a otázek dokazuje, že zdraví a péče o něj zůstávají klíčovými tématy ve společnosti.

  • Facebook
  • Twitter