Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Novou knihu Constantina Kinského představí na žďárském zámku

/
/
/
1036 ZobrazeníAutogramiáda nové knihy Constantina Kinského nazvané Všechno je dar se uskuteční v úterý 15. prosince od 15.00 do 17.00 v zámeckém obchodě se suvenýry na Zámku ve Žďáře nad Sázavou.

Autogramiáda je veřejná a vítán je každý, kdo má zájem osobně poznat Constantina Kinského nebo pořídit originální vánoční dárek a udělat radost svým blízkým. Na začátku nového roku plánujeme také autorské čtení spojené s diskusí.

Constantin Kinský, Natalie A. Rollko: Všechno je dar
Rod Kinských patří mezi nejstarší šlechtické rody u nás. Příslušník tohoto rodu, Constantin Kinský, vzpomíná na své dětství, nabízí pohled do zákulisí slavné rodiny, včetně řady exkluzivních fotografií z rodinného archivu.
Důležitým tématem je rozvoj jeho zámku ve Žďáře nad Sázavou a jeho okolí, s tím souvisí i soužití s přírodou a demonstrace základních lidských hodnot, které mohou čtenáře ovlivnit.
Předmluvou knihu opatřil Constantinův bratranec Karel Schwarzenberg.

Obálka knihy Všechno je dar

Z předmluvy K. Schwarzenberga
„My Češi máme rádi knížky, které se námi zabývají. Samozřejmě máme nejraději ty, ve kterých nás chválí, kde se poukazuje na to, co vynikajícího, nebo alespoň dobrého jsme vykonali. A protože někteří z nás jsou masochisté, jsou oblíbené i knihy, které nás zepsují a všechny naše chyby a naše zločiny nám vyčítají.
Teď se ale objevila kniha, která nezapadá ani do jedné, ani do druhé zásuvky.
Je to kniha Constantina Kinského Všechno je dar, což jsou vlastně jeho paměti. On měl zajímavý život. Narodil se ve Francii, kde nastoupil do školy, studoval i pracoval. Pochází však z manželství českého emigranta Radslava Kinského a Gruzínky Tamary Amilakvari. Jeho otec byl velký vlastenec, o tom nebudiž pochyby, a vychoval své syny k vzorné znalosti češtiny, byť poznamenané dlouhým pobytem a vyrůstáním dětí ve Francii.“

Ukázka z knihy
„Zámek ve Žďáru byl vždy radikálním místem, a to hned od začátku. Za jeho vznikem stojí dvanáct bláznivých mnichů z cisterciáckého řádu, sesbíraných z celé Evropy, kteří se rozhodli tady, uprostřed ničeho, založit svůj nový domov.
Aby ho skutečně vybudovali, spojili své síly s místní šlechtou. Ta jim na stavbu kláštera věnovala pozemky a peníze a u toho stavěla svůj malý rodinný zámek. Pro nás není podstatné, zda jejich filozofie odpovídá té dnešní. Důležité je, že hodnoty, které cisterciáci ve třináctém století přinesli a zanechali, pořád fungují – původně byl na pozemcích založen klášter se zámkem, pak zbyl jenom klášter a teď tady stojí jenom zámek –, ale po celou dobu existence tohoto místa se zde pečovalo o umění spolužití a vlastní rozvoj přes hledání smyslu života v souladu s krásnou přírodou. Když pak klášterem proběhla barokní přestavba, šlo o jinou dobu, ale se stejnými hodnotami. Na přestavbě se podíleli všichni známí umělci z té doby. I to je důvod, proč se část komplexu – Zelenou horu – povedlo profesoru Horynovi s pomocí mého otce a tehdejšího velvyslance Šedivého zapsat do Seznamu světových kulturních a přírodních památek UNESCO. Celý areál je českou kulturní památkou.
Naší snahou je respektovat původního ducha tohoto místa, aby i nadále zůstalo radikální a tvořivé. Řídíme se mottem: „Památka, ať je kulturní nebo přírodní, má hodnotu, pokud má smysl, a smysl má, když je nositelem života pro dnešní a budoucí generaci.“ Nejsme nostalgičtí. Neutíkáme do minulosti. Ať památka slouží!“
(z 12. kapitoly Zámek)

Constantin Kinský

Constantin Kinský (1961 v Paříži) je český mecenáš, prvorozený syn Radslava Kinského, který emigroval z Československa v roce 1958, a jeho manželky, původem gruzínské princezny Tamary Amilakvari. Vyrůstal ve Francii, kde vystudoval tři vysoké školy a jeden rok žil s rodiči ve Skotsku. V roce 1997 se vrátil na Moravu a spravuje panství ve Žďáru nad Sázavou. Vede rodinnou firmu Kinský Žďár, která obhospodařuje 750 ha rybníků, lesní hospodářství a podniká v zemědělství, provozuje hobby market. Od roku 2013 provádí rekonstrukci zámku, ve kterém vybudoval interaktivní muzeum s názvem Muzeum nové generace se zaměřením na baroko a období budování cisterciáckého kláštera.

Natalie A. Rollko (1973) působí více než 20 let v oblasti reklamy, marketingu a PR. Založila kreativní studio ASTRONAUTS. Zaměřuje se na organizaci fotografických výstav, tvůrčí psaní a fotografování, kterému se začala věnovat díky Antonínu Kratochvílovi a Robertovi Vanovi, s nímž několik let aktivně spolupracuje. Je autorkou a
spoluautorkou několika knižních publikací.

  • Facebook
  • Twitter