Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Nová sociální služba Domova Háj ve Světlé nad Sázavou

/
/
/
803 ZobrazeníI v období nouzového stavu v Domově Háj nezaháleli. Začátkem roku 2021 byly ve Světlé nad Sázavou dokončeny domy, ve kterých vzniklo mimo jiné také zázemí pro nově poskytovanou ambulantní sociální službu – sociálně terapeutickou dílnu.

Provoz sociálně terapeutické dílny byl zahájen 1. dubna 2021. Cílem služby je podporovat a rozvíjet sociální a pracovní dovednosti dospělých osob s mentálním (případně kombinovaným) postižením. Činnost služby je orientována na zvládání pracovních činností, postupů a komunikaci při práci. Dále na posílení soustředění při práci, dokončení úkolu a pozitivního přístupu, dodržování hygieny, bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

Poskytování služby vychází z individuálního přístupu, který motivuje, podporuje a rozvíjí samostatnost. Klienti dostávají možnost udržovat a rozvíjet schopnosti a dovednosti v oblasti sebeobsluhy, seberealizace a v dalších oblastech běžného života, jako je úklid domácnosti, vaření, nakupování, péče o zahradu, tvorba v keramické, kreativní dílně a dřevodílně, získají základní přehled o možnostech pracovního uplatnění formou exkurzí na pracovištích, podporou při zpracování životopisu, nácvikem přijímacích pohovorů. Služba je určena nejen pro klienty pobytových služeb Domova Háj, ale i pro další osoby patřící do cílové skupiny služby.
Jednou z prvních činností, do které se klienti služby pustili, byl nákup a sázení sazenic. A dařilo se jim výborně.
V případě dotazů týkajících se sociálně terapeutické dílny můžete kontaktovat sociální pracovnici – vedoucí služby, kterou je Pavlína Dvořáková (telefonní číslo: 733 599 638, e-mail: std@domovhaj.cz).

  • Facebook
  • Twitter