Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Nepříznivá demografická situace jako budoucí problém v péči o seniory

/
/
/
237 ZobrazeníSituace v péči o seniory je, tak jako jinde v republice, i v Havlíčkově Brodu oblastí, kde by v budoucnu mohl nastat velký problém. Demografická situace je v celé zemi nepříznivá a nejinak je tomu i v Havlíčkově Brodu. Rostoucí počet seniorů, kteří potřebují sociální péči naráží pomalu na kapacitní limity, které jsou pořád dostačující, ale jsou na hraně.

„Kupříkladu v Oblastní Charitě Havlíčkův Brod mají jen jedno volné místo v denní ambulantní péči z dvacetimístné kapacity. A v některých službách se odkazují zájemci jinam, protože pro ně nejsou kapacity,“ říká mluvčí místní charity Monika Kadlecová.

V Domově pro seniory Havlíčkův Brod jsou na tom velmi podobně. „Počet lůžek je nedostačující. Co se týče zaměstnanců, tak se vždy daří sehnat nové. Do budoucna se uvažuje i o použití robotů, třeba na úklid,“ dodává ředitelka Hana Hlaváčková.

„Sociální Služby města Havlíčkův Brod nemohou vykonávat některé úkony zdravotní péče, a tak spolupracují s ostatními organizacemi ve městě, například s Oblastní charitou Havlíčkův Brod. Naším cílem je, aby se péče, co nejdelší dobu dala provádět v domácím prostředí, kde je to obvykle pro klienty příjemnější,“ doplňuje ředitelka Magdalena Kufrová.

Po ruské invazi na Ukrajinu zaměstnávali v Domově pro seniory Havlíčkův Brod, několik uprchlíků, kteří se po několika měsících vrátili zpět na Ukrajinu. Spolu se zvyšováním počtu lidí v důchodovém věku a současnou ekonomickou krizí se zvyšují i náklady na péči. Zatím se však daří všechny projekty ufinancovat a nemuselo ještě dojít k poklesu kvality a kvantity nabízených služeb.

Jedním z problémů jsou limitace platu našich zaměstnanců obecní vyhláškou ministerstva práce a sociálních věcí. „Vyhláška limituje platy zaměstnancům a ceny služeb. To představuje problém pro lukrativnost těchto pozic,“ přibližuje Monika Kadlecová. Sto padesát pět korun na hodinu v rozsahu práce, který nepřesahuje měsíčně osmdesát hodin a sto třicet pět korun na hodinu v rozsahu práce, který přesahuje osmdesát hodin měsíčně.
Tento problém je, alespoň částečně suplován praxemi, či dobrovolnictvím studentů sociálních škol, kteří obvykle nejsou za svoji práci honorováni.

„Velmi by se nám i hodila možnost pracovat s víceletým financováním,“ uzavírá Magdalena Kufrová. Sociální Služby města Havlíčkův Brod pracují s devadesáti milionovým ročním rozpočtem. Přijmi jsou rozloženy, mezi přijmi od klientů, od dotací, od zřizovatele, což je v tomto případě město Havlíčkův Brod a od státu.

Domov pro seniory Havlíčkův Brod má svůj rozpočet zatím vyrovnaný. Prozatím se daří všem organizacím v oblasti péče o seniory v Havlíčkově Brodu poskytovat své služby všem potřebným v odpovídající kvalitě, ale do budoucna mají obavy, že bez vyššího navýšení, než o inflační položku se kvalita služeb může snížit.

Autor: Mikuláš Sirovátka, absolvent Letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského 2023

  • Facebook
  • Twitter