Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Nemocnice Havlíčkův Brod bude velmi výhodně odebírat teplo

/
/
/
1496 ZobrazeníVelký tahač přivezl do Nemocnice Havlíčkův Brod novou kogenerační jednotku. Ta je důležitým základem pro modernizaci energetického hospodářství v nemocnici.

Veřejnou soutěží se podařilo nemocnici najít spolehlivého partnera a vytvořit výhodné podmínky pro dodávky tepla. Firma ČEZ Energo vybraná ve veřejné soutěži realizuje instalaci kogenerační jednotky na vlastní náklady. Jejím hlavním záměrem je výroba elektrické energie pro podporu rozvodné sítě. Kogenerace je kombinovaná výroba elektrické energie, při které vzniká teplo jako vedlejší produkt a to bude využívat nemocnice. Kogenerační jednotku si lze představit jako minielektrárnu a mini-teplárnu v jednom. Jde o vysoce efektivní způsob výroby energie.

„Tímto způsobem jsme si zajistili část spotřeby tepla nemocnice z moderního zdroje. Navíc jsme si také stabilizovali cenu tepla do budoucna. Tím uspoříme finance, které budeme moci využít na péči o naše pacienty,“ zhodnotil výhody projektu ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod David Rezničenko.
Do nemocnice bude ČEZ Energo dodávat teplo vyrobené při výrobě elektrické energie, kterou bude distribuovat do rozvodné sítě. Nemocnice mu proto se souhlasem zřizovatele, Kraje Vysočina, pronajala prostor na 15 let a ve veřejné zakázce vysoutěžila ekonomicky výhodné podmínky.
„Teplo bude nemocnice odebírat pouze v případě, že jeho systém měření a regulace v energetice zaznamená potřebu dodávky tepla do nemocničního systému. Pokud nebude nemocnice teplo potřebovat, bude si ho dodavatel uskladňovat v akumulační nádrži,“ dodal Josef Tvrdý. Systém bude regulovat odběry přes fakturační měřidlo, čímž bude zaručena i maximální hospodárnost v odběru tepla.

Kogenerační jednotky o výkonu 1 MWe byla umístěna v prostorách nemocniční kotelny. Vedle objektu byla nainstalována akumulační nádrž.

Dosud nemocnice využívala centrální plynovou kotelnu s dvěma nízkotlakými teplovodními kotli a jedním středotlakým parním kotlem s plynovými hořáky a automatickou regulací výkonu. Topná voda je dále pomocí kotlových čerpadel rozváděna z teplovodních kotlů přes rozdělovač a sběrač do jednotlivých objektů nemocnice, kde také dochází k přípravě teplé vody.

Dokončení realizace díla je plánováno na prosinec tohoto roku. Uvedení do provozu je ještě závislé na připojení do rozvodné elektrické sítě.

  • Facebook
  • Twitter