Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Nejlepším místem pro život je Zlínský kraj. Kraj Vysočina je stříbrný

/
/
/
794 ZobrazeníZlínský kraj má celkově výborné podmínky pro život, a dokázal tak zazářit v jedenáctém ročníku srovnávacího výzkumu Místo pro život. V něm analytická agentura Datank hodnotí data získaná z nezávislých zdrojů a údaje z průzkumu prováděného mezi 2 320 obyvateli. Na stříbrnou příčku se vyhoupl Kraj Vysočina, bronz získává Jihomoravský kraj.

Na Zlínsku je bezpečno, škol je ale málo
Lidé jsou ve Zlínském kraji s prostředím, v němž žijí, velmi spokojeni. Objektivně se zde mohou ve srovnání s ostatními regiony cítit především bezpečně. Počty trestných činů v přepočtu na 1000 obyvatel jsou zde velmi nízké. Data vyhodnocovaná v rámci výzkumu ukazují, že studenti rádi využívají místní soukromé i veřejné vysoké školy. Atraktivita vysokých škol počítaná podílem studentů studujících na vysokých školách ve svém kraji je v České republice vůbec nejvyšší. Na Zlínsku je rovněž velmi nízká nezaměstnanost. Skvělých výsledků region dosahuje, také pokud jde o počet lůžek v zařízeních sociálních služeb v přepočtu na 1000 obyvatel či kapacitu zařízení pro seniory, v kraji je rovněž dostatek zubařů i lékáren. Průměrných hodnot při celorepublikovém srovnání Zlínský kraj dosahuje, pokud jde o produkci komunálního i podnikového odpadu v přepočtu na obyvatele. Obdobné je to se sběrem papíru, plastu, skla nebo elektroodpadu, tedy s recyklací odpadu. Na průměrné úrovni je dále i kapacita čističek odpadních vod nebo množství pošt. Průměrná je na Zlínsku i naděje na dožití žen i mužů. Zlepšit by si zasloužila oblast školství, a to především ve smyslu navýšení kapacit. Počet dětí ve třídách základních škol je zde vůbec nejvyšší. Na chvostu kraj je, také pokud se jedná o spolkovou činnost. Nejrůznějších sdružení, nadací a obecně prospěšných společností je tu opravdu málo. Počtem železnic, dálnic i rychlostních komunikací se kraj také příliš chlubit nemůže.

„Cena patří všem, kteří pro Zlínský kraj dělají a dělají v něm krásné věci. Je to ocenění naší společné práce, nejenom zástupců kraje, ale všech, kteří v kraji žijí. Náš kraj je tak specifický, že každý, kdo náš kraj trochu pozná, tak si ho musí zamilovat,“ říká hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

V Kraji Vysočina si lidé nemůžou stěžovat na bydlení, více pozornosti by zasloužila ochrana přírody
Problematika dostupnosti bydlení je jedním z témat, která se řeší v rámci celé České republiky. Srovnáním jednotlivých krajů v oblasti rozvoje bytové infrastruktury vychází velmi dobře právě Vysočina. Ceny nájmů jsou zde vůbec nejnižší, stejně tak je to s náklady na bydlení v porovnání s průměrnými příjmy. Určitě potěší také nízká doba dojezdu do zaměstnání. Výbornou vizitkou regionu je nejnižší podíl mladých lidí bez zaměstnání. Studenti zde dosahují výborných výsledků u maturit. V kraji je rovněž dostatek zeleně, naděje na dožití mužů i žen je při srovnání s ostatními kraji jedna z nejvyšších. Lidé se zde nemusejí tolik bát na silnicích, počty vážných dopravních nehod jsou při přepočtu na sto kilometrů silnic nejnižší. Subjektivně jsou lidé s podmínkami života v kraji spokojeni pouze průměrně, což úplně neodpovídá objektivním datům. Průměrných hodnot Vysočina dosahuje, pokud jde o mzdy nebo hrubý domácí produkt v přepočtu na obyvatele. Průměrné jsou v kraji také počty lůžek v sociálních zařízeních, kapacity základních uměleckých škol nebo spolková činnost. Špatně je na tom region, pokud jde o ochranu životního prostředí. Nejenže investice do této oblasti nejsou nijak výrazné, ale velmi vysoká je především produkce komunálního odpadu. Podíl čištěných odpadních vod vypouštěných do kanalizace je dokonce vůbec nejnižší. Vysoce podprůměrná je zde také objasněnost trestných činů.

Vítězem kategorie Aktivita se stávají Ondřej a Katarína Vlčkovi
Kolegium výzkumu Místo pro život udělilo v letošním roce podruhé ocenění, které má ohodnotit konkrétní aktivitu, která kdekoli v České republice v daném roce přispěla ke zlepšení života obyvatel. Vítězem může být osobnost, ale také stavba nebo řešení nějakého problému. Letošním vítězem se stávají manželé Ondřej a Katarína Vlčkovi. Ocenění si zasloužili za vytvoření největší soukromé nadace. Nadace rodiny Vlčkových se věnuje nevyléčitelně nemocným dětem.
„Já bych chtěla jménem manželů Vlčkových moc poděkovat. Máme z ceny velkou radost a moc si jí vážíme. Jsme na začátku naší cesty k vybudování střediska dětské paliativní péče a dětského hospice na pražské Cibulce a určitě nám to dodává spoustu energie do dalších let,“ říká Jana Krákorová, vedoucí kanceláře Nadace rodiny Vlčkových.

Výsledné pořadí krajů za rok 2021

 1. Zlínský kraj
 2. Kraj Vysočina
 3. Jihomoravský kraj
 4. Královéhradecký kraj
 5. Jihočeský kraj
 6. Plzeňský kraj
 7. Středočeský kraj
 8. Liberecký kraj
 9. Olomoucký kraj
 10. Moravskoslezský kraj
 11. Pardubický kraj
 12. Karlovarský kraj
 13. Hlavní město Praha
 14. Ústecký kraj
 • Facebook
 • Twitter