Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Nabídka havlíčkobrodské základní a praktické školy

/
/
/
1350 ZobrazeníZákladní škola a Praktická škola U Trojice 2104 v Havlíčkově Brodě se otevírá veřejnosti. Je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami  a poskytuje základní, střední, zájmové vzdělávání a základy vzdělání v základní škole, praktické škole, školní družině a základní škole speciální.

Škola vzdělává žáky s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, žáky s autismem, kombinovanými vadami i se závažnějšími poruchami učení a chování od šesti do 26 let.
„Našimi pozitivy jsou předně kvalitní pedagogický sbor se vzděláním v oblasti speciální pedagogiky, nižší počet žáků ve třídách a z toho vyplývající možnost individuální péče, individuální vzdělávací plány sestavené podle potřeb jednotlivců, využití asistentů pedagoga a speciálních pomůcek včetně moderních technologií, projektová výuka, exkurze, vycházky, mezinárodní spolupráce, pohodový tým lidí, pro které je vzdělávání v naší škole posláním, školní kapela Jitro a zájmové kroužky Žáky přijímáme v průběhu celého roku,“ popisuje Eva Kořínková ze Základní školy a Praktické školy U Trojice 2104 v Havlíčkově Brodě.
Zápis do prvního ročníku základní školy a základní školy speciální proběhne proběhne v úterý 9. dubna od 8.30 do 10.00. Přihlášky ke vzdělávání v oborech Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá přijímá škola v prvním kole do 1. března, druhé kolo proběhne v termínu 20. května25. června 2019. Uchazeči jsou přijímáni bez přijímacího řízení.
Prostředí školy si mohou zájemci prohlédnout v pondělí 15. dubna na Dni otevřených dveří, který proběhne od 13.00 do 16.00.
Program
13. 00 slavnostní zahájení, odhalení plastiky zhotovené žáky, vystoupení školní kapely Jitro
13. 15 až 16. 00 prohlídka školy – zhlédnutí projektové výuky ve třídách s tématem Velikonoce, velikonoční tvořivé dílny pro návštěvníky – zdobení perníčků, vajíček, výroba velikonočního košíčku, ukázka pletení pomlázek.

Bližší informace o škole na: www.zsutrojice.cz nebo Facebooku.

  • Facebook
  • Twitter