Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Na stavbu roku je nominovaná budova chráněného bydlení v Demlově ulici v Třebíči

/
/
/
649 ZobrazeníStavbou Vysočiny 2018 se může stát chráněné bydlení v ulici Demlova v Třebíči. Stačí poslat od 12.00 v úterý 21. května do půlnoci 31. května hlas pomocí SMS.

Z každého mobilního telefonního čísla je možné hlasovat pouze jednou. Stavba s nejvíce sms hlasy obdrží titul Cena veřejnosti.

Hlasování
Pošli SMS ve tvaru: STAVBA 12 (před číslem je mezera) na telefonní číslo 9001003. Technicky zajišťuje MobilBonus. Cena SMS zprávy je 3 Kč s DPH, zpětná SMS zpráva není účtována. Z jednoho mobilního telefonu/čísla je možné hlasovat pouze 1x.

Urbanistické řešení
Budova s vlastní zahradou je situována v klidné stabilizované části města v prostředí zeleně ve vnitrobloku sídliště s dobrou dopravní dostupností a s veškerou občanskou vybaveností. Objekt byl po dlouhou dobu využíván jako oční škola s ubytováním pro děti, byla zde i ordinace očního lékaře. Následně byla budova několik let vyklizená, prázdná a nevyužívaná.

Architektonické řešení
Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího objektu bývalé oční školy na objekt chráněného bydlení. Objekt z hlediska architektonického zůstává stávající téměř beze změn. Jedná se o jednopodlažní a částečně dvoupodlažní objekt, v 90% podsklepený. Je řešen jako zděný cihelný podélně-příčný systém založený na betonových základových pasech s masívními zakončujícími železobetonovými věnci po obvodu vytaženými do říms, stropy jsou železobetonové, které nad nejvyšším podlažím zároveň tvoří nosnou konstrukci ploché zateplené jednoplášťové střechy. Příčky jsou cihelné. V rámci přestavby objektu bylo přistoupeno ke kompletnímu zateplení obálky budovy a k vnitřní přestavbě dispozice. Jedná se o komplexní rekonstrukci celého objektu, který nyní ze stavebního hlediska splňuje veškeré nároky kladené na novostavbu. Stávající budova byla adaptována na objekt zajišťující sociální služby ve formě chráněného bydlení pro mentálně postižené osoby s nízkou mírou podpory. Dvě bytové jednotky jsou provedeny jako bezbariérové včetně venkovních úprav parteru.

Dispoziční řešení
Provedené stavební úpravy spočívající ve vytvoření tří samostatných bytových jednotek pro celkový počet 12 klientů. Jedná se o třípodlažní budovu s jedním podzemním podlažím a dvěma nadzemními. Dvě bytové jednotky umístěné v 1. NP byly provedeny jako bezbariérové, každá z nich obsahuje tři jednolůžkové pokoje, jeden dvoulůžkový a jednolůžkový pokoj s vlastní sociální místností, který může být využíván i jako tzv. odlehčovací pokoj. V bytové jednotce jsou umístěny dvě oddělené koupelny samostatně pro muže a pro ženy. Kuchyň je součástí obývacího pokoje i jídelny. Součástí jednotky je i místnost pro personál. Bytová jednotka ve 2. NP obsahuje čtyři jednolůžkové a jeden dvoulůžkový pokoj s vlastní sociální místností. Dále zde jsou k dispozici dvě oddělené koupelny a obytný prostor s kuchyní. Společné prostory pro všechny tři byty jsou umístěny v 1. NP a v suterénu, rovněž je zde zázemí pro personál, sklady a prádelna. Při volbě dispozičního řešení byl kladen důraz na flexibilitu a možnost ubytování klientů s různými nároky na pohyb.

Konstrukční a materiálové řešení
V rámci stavebních úprav budovy bylo provedeno kompletní zateplení obvodových konstrukcí včetně střechy, výměna otvorových výplní, byly provedeny nezbytné dispoziční úpravy a výměna rozvodů instalací vody, kanalizace, VZT a elektroinstalace. Příprava teplé vody je zajišťována solárními kolektory umístěnými na střeše objektu. Kolem celého přilehlého pozemku zahrady bylo vyměněno oplocení. Před vstupem do objektu byly zřízeny dvě bezbariérové rampy.

  • Facebook
  • Twitter