Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Most v Hrotovické ulici v Třebíči je v havarijním stavu, kraj ho chce letos vyměnit

/
/
/
994 ZobrazeníPřemostění u třebíčské nemocnice – spojení Sportovní, Hrotovické ulice a Bráfovy třídy a silnice, vedoucí pod mostem do objektu První Brněnské strojírny a železniční tratě v Třebíči chce Kraj Vysočina letos vyměnit, znamená to významný zásah do dopravy ve městě. Aktuální situace vyplynula z pravidelné mostní prohlídky, kterou nechal zpracovat Kraj Vysočina jako majitel.

Starosta Pavel Pacal k tomu říká, že jde o nečekané zjištění, nicméně bezpečí obyvatel je přednější než dočasné nepohodlí řidičů. „Při zjištění, že stav mostu je havarijní, je pro nás bezpečnost našich lidí na prvním místě. Nesmíme nechat věci dojít tak daleko jako v nedávných případech zřícení Trojské lávky v Praze nebo janovského mostu v Itálii. Věc se musí řešit rychle. Zároveň víme, že stavební práce budou znamenat uzavření frekventovaného dopravního uzlu v Třebíči. Proto budeme hlídat termíny prací, aby stavba probíhala co nejrychleji. Současně posílíme dohled městské policie na objízdných trasách,“ uvedl starosta Pavel Pacal, který se plánuje osobně účastnit všech kontrolních dnů budoucí stavby.

Podle zprávy z mostní prohlídky je stav spodní stavby klasifikován stupněm VI, tedy velmi špatný stav a stav nosné konstrukce se propadl od poslední prohlídky na stupeň VII, tedy stav havarijní.

Most čeká rozsáhlá rekonstrukce

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek v úterý 22. ledna potvrdil, že urychluje veškeré projekční přípravy pro opravu mostu a práce by měly být zahájeny co nejdříve. Vedení Kraje Vysočina i města Třebíče se shodla na tom, že oprava musí být bezpodmínečně provedena za jednu stavební sezónu. Podle projekční kanceláře je jediným bezpečným řešením celková demontáž mostu a stavba nového. Tyto práce odhadují projektanti na šest měsíců. Pokud nebude stavba realizována, je stále na stole i varianta uzavření mostu.

Vzhledem k havarijnímu stavu objektu budou v následujících dnech provedeny nezbytné úpravy provozu. „V první řadě bude preventivně sníženo celkové zatížení mostu snížením počtu jízdních pruhů ze tří na dva,“ popsal opatření hejtman Kraje Vysočina a dodal, že nejpozději do měsíce musí mít kraj jasno, co s mostem bude dál.

Kraj Vysočina dále uvedl, že projektová příprava pro stavební povolení bude v nejbližších dnech dokončena a bude moci být zahájeno řízení pro výběr zhotovitele pro realizaci stavebních prací, a to nejen pro Krajskou správu a údržbu silnic pro rekonstrukci mostu, ale také pro Ředitelství silnic a dálnic, které bude současně opravovat v jedné stavební sezóně protihlukovou stěnu u nemocnice a rampu na ulici Sportovní.

„Most, který je součástí krajské komunikace a rampy, které jsou v majetku státu, patří k významnému dopravnímu uzlu v Třebíči. Společně s investorem, tedy Krajem Vysočina, budeme dbát na to, aby byla splněna podmínka akceschopnosti a průjezdu městem pro složky Integrovaného záchranného systému. Při plánování objízdných tras jak pro osobní a nákladní auta, tak pro Městskou autobusovou dopravu, slíbil Kraj Vysočina respektovat naše připomínky,“ uvedl starosta.

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek už má za sebou společné jednání s městem Třebíč, Ředitelstvím silnic a dálnic, SŽDC a ČD, složkami Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina a Policií ČR.

„Čeká nás náročné plánování všech objízdných tras a také náročná stavební sezóna. Jsem rád, že prioritou zúčastněných je zvládnout práce v jedné sezóně a to jak stavbu mostu, tak opravu protihlukové stěny a sjížděcí rampy. Pokud objízdné trasy povedou po místních komunikacích, zajistíme s Krajem Vysočina následnou opravu. Zjištění nám udělalo takříkajíc čáru přes rozpočet, ale bezpečnost občanů je pro nás hlavní prioritou,“ doplnil Pavel Pacal.

O veškerých dopravních změnách, omezeních i vývoji situace bude Kraj Vysočina a město Třebíč řidiče a obyvatele města informovat.

  • Facebook
  • Twitter