Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Lípa Svobody ve Světlé nad Sázavou je už kompletní

/
/
/
1356 ZobrazeníOd loňského 17. listopadu roste v zámeckém parku ve Světlé nad Sázavou Lípa svobody. Strom stojí na dohled od místního zámku a připomíná všem lidem, že kdysi život nebyl úplně jednoduchý.

Donedávna ještě lípa nebyla na první pohled hned rozpoznatelná. Od teď už si jí ale nikdo nemůže splést, před ní totiž studenti světelské Akademie instalovali kámen na kterém je připevněná pamětní deska. Kamenické umění studentů doplnili také jejich spolužáci kováři, dohromady tak celek tvoří krásnou připomínku toho, že nesmíme zapomínat na své kořeny.
Jak samotná realizace proběhla popsala Martina Šlosrová, hlavní organizátorka celé akce.

Kdo vymyslel a následně realizoval návrh?
Myšlenka vzešla zcela z občanské iniciativy, kdy jsem chtěla důstojným způsobem připomenout třicet let oslav svobody a vzdát tak hold generacím před námi, které svobodu vybojovaly a které stály v popředí v boji za demokracii a svobodu lidí, generace, které byly odhodlané se vzepřít tehdejšímu komunistickému režimu. Symbolem se tak stala Lípa svobody, která byla zasazena na důstojném místě zámeckého parku ve Světlé nad Sázavou.

Kdo všechno pomáhal při instalaci?
Co se týká kamenného monolitu s popiskem, v této věci pod vedením ředitele Akademie Světlá nad Sázavou, se zasloužila hlavně vedoucí zlatnické dílny na Akademii paní Eliška Havránková, která celý projekt se svými studenty vedla a samotnou instalaci pak zvládl pan Martin Šimek, vedoucí KSS Lipnice a studenti Akademie. Kamenný monolit je pevně zabetonován a uchycen kovovými sponami do základů, vyhloubených v zemi,aby lépe odolal jak venkovním podmínkám, tak možnému náporu vandalismu. V těchto základech je ukryta schráně, ve které jsou uložena přání a vzkazy budoucím generacím od veřejnosti, která měla možnost ve dne výsadby stromu své myšlenky zaznamenat a do schráně vložit. Po celou dobu mezi výsadbou stromu a instalací kamenného monolitu tuto uzamčenou schráni hlídal ředitel Akademie a klíčky měl na starosti světelský farář.

Co má pamětní kámen symbolizovat?
Kamenný monolit doprovází Lípu svobody – symbol jako poctu našim rodičům, prarodičům, kteří se vzepřeli diktátu tehdejší doby a měli odvahu bojovat s komunistickým režimem. Je oslavou pro hrdiny, kteří byli ochotni položit svůj život za pravdu a svobodu, pro oběti, díky kterým můžeme žít ve svobodné zemi. A přejme si, abychom o tuto možnost nepřišli i nadále.

Je někdo, komu chcete poděkovat nebo ho připomenout?
Na prvním místě bych ráda opět poděkovala veřejnosti, lidem, kteří dorazili a společně s námi Lípu vysadili. Bez nich by určitě tento akt neměl smysl. Toto místo se může do budoucna spojit s oslavami tohoto výročí svobody a poskytnout tak připomínkové místo pro tento smysl. Návštěvníci parku mohou sami vzdát hold u Lípy svobody tichou vzpomínkou na naše nejbližší, kteří již nejsou bohužel mezi námi. Připomenout si důležitý význam slova svobody, ať už ho budou skloňovat v jakémkoli smyslu a spojení. Jmenovitě bych touto cestou ráda poděkovala majitelce světelského zámku paní Heleně Degerme, která poskytla svůj pozemek k realizaci projektu, paní ředitelce světelské věznice, paní Monice Myšičkové, která svou přítomností a proslovem poskytla záštitu nad projektem, řediteli Akademie Světlá, panu Martinu Kubínovi, jeho kolegům paní Elišce Havrankové a Martinu Šimkovi a jejich studentům, díky kterým se zrealizoval nápad v podobě kamenného monolitu, panu Josefu Šlapákovi za cenné rady a pomoc při sázení stromu a v neposlední řadě světelskému faráři, panu Pavlovi J. Jägerovi, který Lípu svobody posvětil krásnou modlitbou, a tím povznesl celý projekt na duchovní úroveň. Velké dík samozřejmě patří mé rodině.

  • Facebook
  • Twitter